Virtuálna realita

Svet zdravotnej starostlivosti sa neustále rozvíja a inovuje. Jednou z revolučných technológií, ktorá získava na popularite, je virtuálna realita.

Táto inovácia otvára nové možnosti pre rýchly proces zotavovania a do rehabilitačných programov prináša vyššiu motiváciu a zábavu. Stáva sa nenahraditeľným nástrojom v oblasti fyzikálnej rehabilitácie a má pozitívny vplyv na pacientov, pri ktorých diagnózach je možné tento spôsob liečby využiť a tým zlepšiť ich pohybovú schopnosť.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Nový systém rehabilitácie pacientov s neurologickými poruchami.

Už viac ako 200 rehabilitačných centier a nemocníc z celého sveta využíva systém NIRVANA pre podporu klinickej praxe rehabilitácie, (napr. v ČR, Rakúsku, Poľsku, inde v EÚ a aj mimo EÚ). V SR doposiaľ tento systém nebol využívaný, HENDI CENTRUM ho ako prvé zaviedlo do rehabilitačného procesu pre pacientov bez obmedzenia veku.

Nirvana je systém využívajúci v rehabilitácii virtuálnu realitu špeciálne vyvinutú na podporu motorických a kognitívnych funkcií u pacientov s neuromotorickými poruchami.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Hlavné indikácie – bez obmedzenia vekom:

 • stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode
 • detská mozgová obrna a príbuzné stavy a poruchy hybnosti v rámci postihnutia mozočku
 • poruchy hybnosti centrálneho pôvodu vrátane heredofamiliárnych ochorení
 • spinálna svalová atrofia a iné svalové ochorenia
 • Parkinsonova choroba a iné degeneratívne ochorenia bazálnych ganglií
 • autizmus
 • Skleróza multiplex
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Hlavné princípy

Nirvana je „zmyslová miestnosť“, kde  je pacient  stimulujúcim zážitkom zapojený v rôznych realistických situáciách do efektívneho rehabilitačného procesu. Cvičenia sú upravované v reálnom čase a prispôsobené schopnostiam konkrétneho pacienta. Jadrom NIRVANA je databáza cvičení, zoskupená do 6 kategórií  vyvinutá v spolupráci s klinickými pracoviskami. Počas cvičenia systém meria a generuje všetky významné indexy pokroku pacienta prostredníctvom ľahko čitateľnej správy. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Výhody  a benefity pre pacienta

 • Stimuluje proaktivitu – pacient je aktívny pri svojej liečbe zábavnou formou a cvičením na mieru., takáto liečba  je efektívnejšia a poskytuje lepšie výsledky za kratší čas.
 • Úplná voľnosť pohybu – pacient sa môže spontánne pohybovať bez prekážok, okuliarov, rukavíc a rôznych senzorov a môže vykonávať rehabilitačné cvičenia pomocou svojich pomôcok, akými sú chodúľka, barly a invalidný vozík.
 • Priama interakcia s virtuálnym prostredím – je to jediný systém, kde pacient priamo interaguje s virtuálnym prostredím a vyhýba sa akémukoľvek simulátoru, ktorý odvádza neurologického pacienta od reality.
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

HENDI CENTRUM v Piešťanoch je lídrom v aplikovaní virtuálnej reality v rehabilitácii.

Vychádzajúc z nadobudnutých skúseností po uvedení zariadenia virtuálnej reality Nirvana, sme inštalovali ďalšie špičkové zariadenie virtuálnej reality – Gait Better s chodiacim pásom, ktoré pomáha pacientom významne zlepšovať mobilitu i stabilitu pri chôdzi a znižovať riziko pádu. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Systém Gait Better

predstavuje inovatívny motoricko – kognitívny prístup k rehabilitácii chôdze a prevencii pádov a podľa štúdií z renomovaných centier vo svete sa zdá byť významnejší, ako samotný motorický tréning. Pridaním zážitku z virtuálneho prostredia k tréningu na bežeckom (chodiacom) páse systém umožňuje pacientom v bezpečí a pod dohľadom fyzioterapeuta precvičiť reálne situácie ako je chôdza v parku alebo rušných uliciach mesta. Viacúčelové cvičenia, ktoré kombinujú rozhodovanie, pamäťové úlohy a cvičenia na pozornosť, vedú k rýchlemu a udržateľnému zlepšeniu chôdze a s ňou súvisiacej dynamickej rovnováhy, vytrvalosti, stability, kognitívnych funkcií a zvyšujú sebavedomie. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Ku poruchám chôdze vedú mnohé stavy, či už cievna mozgová príhoda, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, stavy po operáciách, stavy po náhradách bedrového kĺbu či kolenného kĺbu, vestibulárny systém a mnohé ďalšie indikácie, ktoré ovplyvňujú chôdzu rôznym spôsobom. Tradičná terapia chôdze má mnoho obmedzení, konkrétne v súvislosti s obťažnosťou, ale aj časovou náročnosťou. Pre každého pacienta Gait Better poskytuje potrebný individuálny prístup podľa špecifickej situácie, celkového stavu pacienta a jeho aktuálnych pohybových možností. Neoddeliteľnou súčasťou práce s Gait Better je aj monitorovanie pacienta počas tréningu a sledovanie pokroku v jeho tréningu. Virtuálna realita Gait Better je výkonným liečebným zariadením, ktoré prináša rýchly a želaný efekt či zábavu pod profesionálnym vedením fyzioterapeuta.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Indikácie pre rehabilitáciu s virtuálnou realitou Gait Better s chodiacim pásom:

 • starnutie organizmu
 • vysoké riziko pádov
 • poruchy rovnováhy
 • vestibulárne syndrómy
 • Parkinsonova choroba
 • Skleróza multiplex
 • stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode
 • stavy po úrazoch mozgu, miechy a dolných končatín
 • stavy po výmene bedrového či kolenného kĺbu
 • stavy po amputácii končatiny
 • stavy po poraneniach mäkkých tkanív dolných končatín
 • degeneratívne ochorenia kĺbov dolných končatín
 • poruchy pozornosti / hyperaktivita (ADHD)
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Share This