Virtuálna realita Nirvana

Nový systém rehabilitácie pacientov s neurologickými poruchami.

Už viac ako 200 rehabilitačných centier a nemocníc z celého sveta využíva systém NIRVANA pre podporu klinickej praxe rehabilitácie, (napr. v ČR, Rakúsku, Poľsku, inde v EÚ a aj mimo EÚ). V SR doposiaľ tento systém nebol využívaný, HENDI CENTRUM ho ako prvé zaviedlo do rehabilitačného procesu pre pacientov bez obmedzenia veku.

Nirvana je systém využívajúci v rehabilitácii virtuálnu realitu špeciálne vyvinutú na podporu motorických a kognitívnych funkcií u pacientov s neuromotorickými poruchami.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Hlavné indikácie – bez obmedzenia vekom:

  • stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode
  • detská mozgová obrna a príbuzné stavy a poruchy hybnosti v rámci postihnutia mozočku
  • poruchy hybnosti centrálneho pôvodu vrátane heredofamiliárnych ochorení
  • spinálna svalová atrofia a iné svalové ochorenia
  • Parkinsonova choroba a iné degeneratívne ochorenia bazálnych ganglií
  • autizmus
  • Skleróza multiplex
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Hlavné princípy

Nirvana je „zmyslová miestnosť“, kde  je pacient  stimulujúcim zážitkom zapojený v rôznych realistických situáciách do efektívneho rehabilitačného procesu. Cvičenia sú upravované v reálnom čase a prispôsobené schopnostiam konkrétneho pacienta. Jadrom NIRVANA je databáza cvičení, zoskupená do 6 kategórií  vyvinutá v spolupráci s klinickými pracoviskami. Počas cvičenia systém meria a generuje všetky významné indexy pokroku pacienta prostredníctvom ľahko čitateľnej správy. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Výhody  a benefity pre pacienta

  • Stimuluje proaktivitu – pacient je aktívny pri svojej liečbe zábavnou formou a cvičením na mieru., takáto liečba  je efektívnejšia a poskytuje lepšie výsledky za kratší čas.
  • Úplná voľnosť pohybu – pacient sa môže spontánne pohybovať bez prekážok okuliarov, rukavíc a rôznych senzorov a môže vykonávať rehabilitačné cvičenia pomocou svojich pomôcok, akými sú chodítko, barle a invalidný vozík.
  • Priama interakcia s virtuálnym prostredím – je to jediný systém, kde pacient priamo interreaguje s virtuálnym prostredím a vyhýba sa akémukoľvek simulátoru, ktorý odvádza neurologického pacienta od reality.
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Share This