Rehabilitácia najmenších detí

Príchod dieťatka do rodiny je obvykle sprevádzaný radosťou. Ak však dieťatko vykazuje už v rannom veku odchýlku vo vývoji od svojich rovesníkov, nastupuje u rodičov znepokojenie a strach. Či už ide o následky predčasného pôrodu, problémov počas neho, či takých, ktoré nastali v dôsledku nesprávneho vnútromaternicového vývoja, alebo v dôsledku ochorenia po narodení, naši odborníci sú pripravení urobiť všetko pre včasné zachytenie problému a zvolenie čo najvhodnejšieho spôsobu rehabilitácie. Bezplatná konzultácia u našich odborníkov v rannom štádiu zistenia problému je predpokladom jeho skorého riešenia.

Počiatočnou kineziologickou analýzou aktuálneho stavu dieťaťa, stanovením dosiahnuteľného rehabilitačného cieľa a aktívnou spoluprácou rodičov sa snažíme docieliť rozvoj a zlepšenie pohybového a psychického vývoja dieťaťa a zlepšenie kvality života dieťaťa i celej rodiny. 

Pri rehabilitácii najmenších detí používame kombináciu rôznych terapeutických prístupov a konceptov: postupy liečebnej telesnej výchovy, ktoré vychádzajú z vývojovej kineziológie a ontogenézy človeka, prvky facilitačnej metódy podľa Bobatha, Synergická reflexná terapia, liečebný prístup PANat, metóda p. Kiedroňovej, loptičková facilitácia, kineziotejping, muzikoterapia a mnohé iné.

Predpokladom úspešného terapeutického výsledku je dostatočná edukácia rodičov, alebo iných rodinných príslušníkov a ich usmernenie počas následnej rehabilitácie v domácom prostredí.

Rehabilitáciu najmenších detí prispôsobujeme schopnostiam a stupňu vývoja dieťatka. Štandardom sú dvojtýždňové rehabilitačné kurzy, ale v prípade potreby sme schopní poskytnúť aj týždňové kurzy, alebo ambulantnú starostlivosť.

Ak máte záujem o rehabilitáciu, alebo bezplatnú konzultáciu, vyplňte nasledovný formulár a naše oddelenie starostlivosti o klienta Vás bude obratom kontaktovať.

Kontakty pre záujemcov o rehabilitácie:
+421 905 807 525, +421 917 999 188 ​

Pin It on Pinterest

Share This