Naše poslanie

Vrátime Vás do života!

Závažné poškodenia mozgu a ochorenia pohybového aparátu dokážu zmeniť život človeka a jeho blízkych z minúty na minútu.

Naše centrum prináša aplikáciu osvedčených, ale aj inovatívnych liečebných postupov, založených na odporúčaniach renomovaných rehabilitačných spoločností pre vážne postihnuté deti i dospelých. Sme tu pre pacientov v počiatočnej fáze rehabilitácie, ale aj pri dlhodobej rehabilitačnej starostlivosti s jediným cieľom – dosiahnuť čo najlepšiu kvalitu každodenného života.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Poskytujeme rehabilitačnú starostlivosť od najmenších detí, cez dospelých až po seniorov s neurologickými, ortopedickými a polyneuropatickými diagnózami alebo poruchami:

 • Detská mozgová obrna
 • SMA
 • Skleróza multiplex
 • Downov syndróm
 • Genetické syndrómy
 • Stavy po úrazoch hlavy, mozgu a miechy
 • Stavy po cievnej mozgovej príhode (cmp)
 • Stavy po zraneniach alebo poškodeniach pohybového aparátu
 • Vývinové poruchy predčasne narodených deti
 • Oneskorený psychomotorický vývoj
 • Narušená komunikačná schopnosť 
 • Porucha pozornosti
 • Postcovidový syndróm
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Pri zabezpečení týchto základných predpokladov úspechu celého projektu uplatňujeme predovšetkým tieto princípy:

 • Profesionalita a poskytovanie starostlivosti na základe uznávaných štandardov a najnovších poznatkov
 • Odbornosť – zamestnancov si vyberáme na základe odbornej kvalifikácie a osobnostných predpokladov
 • Nepretržité vzdelávanie pracovníkov
 • Komplexnosť terapií
 • Individuálny prístup
 • Úctivé a priateľské zaobchádzanie s pacientom a s jeho rodinnými príslušníkmi
 • Atmosféra, ktorá podporuje zotavenie, dôveru a spolupatričnosť
 • Poskytovanie informácií o domácej starostlivosti, zapojenie príbuzných do terapeutického procesu
 • Investície do moderných technológií a liečebných metód
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Share This