Naše poslanie

Závažné poškodenia mozgu a ochorenia pohybového aparátu dokážu zmeniť život človeka a jeho blízkych z minúty na minútu. Naše centrum prináša aplikáciu osvedčených, ale aj inovatívnych liečebných postupov, založených na odporúčaniach renomovaných rehabilitačných spoločností pre vážne postihnuté deti i dospelých. Sme tu pre pacientov v počiatočnej fáze rehabilitácie, ale aj pri dlhodobej rehabilitačnej starostlivosti s jediným cieľom – dosiahnuť čo najlepšiu kvalitu každodenného života.

Ekonomický úspech a zodpovedná práca s pacientmi pre nás nie sú v rozpore. Dôkladné ekonomické plánovanie nám umožňuje neustále rozvíjať našich zamestnancov a investovať do najmodernejších technológií a vybavenia, ktoré sú potrebné pre kvalitnú liečbu.

Pri zabezpečení týchto základných predpokladov úspechu celého projektu uplatňujeme predovšetkým tieto princípy:

 

  • Profesionalita a poskytovanie starostlivosti na základe uznávaných štandardov a najnovších poznatkov
  • Odbornosť – zamestnancov si vyberáme na základe odbornej kvalifikácie a osobnostných predpokladov
  • Nepretržité vzdelávanie pracovníkov
  • Komplexnosť terapií
  • Individuálny prístup
  • Úctivé a priateľské zaobchádzanie s pacientom a s jeho rodinnými príslušníkmi
  • Atmosféra, ktorá podporuje zotavenie, dôveru a spolupatričnosť
  • Poskytovanie informácií o domácej starostlivosti, zapojenie príbuzných do terapeutického procesu
  • Investície do moderných technológií a liečebných metód

Kontakty pre záujemcov o rehabilitácie:
+421 905 807 525, +421 917 999 188 ​

Pin It on Pinterest

Share This