Poznatky a vzdelávanie

Poznatky – cesta k lepšiemu životu a kvalitnej starostlivosti

Rodina s postihnutým dieťaťom, alebo dospelým je obvykle zahltená každodennými starosťami so zabezpečením základných potrieb súvisiacich so zvýšenou starostlivosťou o svojho príbuzného. Čas na štúdium alebo na vyhľadávanie nových poznatkov a informácií o ochorení, o pomôckach vhodných na konkrétnu diagnózu, či o nových terapiách väčšinou neostáva.

My v HENDI CENTRE sme sa preto rozhodli pravidelne prinášať pre rodičov a opatrovateľov vzdelávacie aktivity, na ktorých sa dozviete najnovšie informácie, ktoré Vám uľahčia domácu starostlivosť, pomôžu zlepšiť zdravotný stav, alebo skvalitnia život Vášho príbuzného.

Vzdelávacie programy budeme pripravovať aj pre Vás, ktorí sa o hendikepovaných staráte profesionálne – či už v opatrovateľských centrách, alebo vo vzdelávacích inštitúciách. Budeme vyhľadávať zaujímavé témy, odborníkov, reagovať na podnety a žiadosti o konkrétne témy.

Rodičia, príbuzní, profesionáli, ktorí sa venujete ľuďom s telesným postihnutím, sledujte našu ponuku vzdelávacích aktivít.

Neváhajte nás kontaktovať aj s námetom na zaujímavé vzdelávanie. Pomôže nám to pripraviť pre Vas tematicky to, čo najviac potrebujete, čo vám najviac chýba.

Kontakty pre záujemcov o rehabilitácie:
+421 905 807 525, +421 917 999 188 ​

Pin It on Pinterest

Share This