Rehabilitácia Malé deti PLUS

Rehabilitačnú starostlivosť poskytujeme podľa individuálnych potrieb a zdravotného stavu klienta.

Dbáme, aby terapie boli čo najefektívnejšie a s primeranou záťažou. Pri zostavovaní konceptu intenzívnych rehabilitačných pobytov sme mysleli aj na menšie deti, ktoré sú už pripravené na dlhšie trvajúcu fyzickú aktivitu. Pre tieto deti sme zostavili rehabilitačný program Malé deti PLUS, ako medzistupeň pri prechode na intenzívny rehabilitačný pobyt starších detí a dospelých.

Prednosťou konceptu Malé deti PLUS je  denné 1,5 hodinové intenzívne cvičenie s fyzioterapeutickou skupinou doplnené o 3 ďalšie terapie. Intenzívna terapia trvajúca 1,5 hodiny ponúka viac priestoru na rehabilitáciu, zvýšenie intenzity cvičenia a cielené zameranie sa na konkrétne problémy: skrátené svaly, oslabené svaly, zlé pohybové stereotypy a pod.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Využívame kombináciu rôznych terapeutických prístupov a konceptov, napr. proprioceptívna a senzomotorická stimulácia, cvičenie v terapeutických oblekoch TheraSuit®, pracujeme s motorickou pomôckou Krabat. Uplatňujeme prvky z Bobath koceptu, postupy liečebnej telesnej výchovy, ktoré vychádzajú z vývojovej kineziológie a ontogenézy človeka. Loptičková facilitácia, kineziotejping, muzikoterapia, canisterapia, cvičenie v závese a mnohé ďalšie.

Predpokladom úspešného terapeutického výsledku je dostatočná edukácia rodičov, alebo iných rodinných príslušníkov a ich usmernenie počas následnej rehabilitácie v domácom prostredí.

Rehabilitáciu detí prispôsobujeme schopnostiam a stupňu vývoja dieťaťa. Štandardom sú dvojtýždňové rehabilitačné kurzy, ale v prípade potreby sme schopní poskytnúť aj týždňové kurzy, alebo ambulantnú starostlivosť.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Intenzívny rehabilitačný kurz  Malé deti PLUS 

Dĺžka pobytu 1, 2 alebo 3 týždne (5, 10 alebo 15 rehabilitačných dní)

Balík na 2 týždne (10 rehabilitačných dní) zahŕňa

 • Lekárska konzultácia
 • Denne intenzívna rehabilitácia s fyzioterapeutickou skupinou
 • 3x denne doplnkové terapie (zloženie terapií je indikované na základe vstupnej lekárskej konzultácie)
 • 6x logopédia (alebo iná doplnková terapia, ak logopédia nie je potrebná)

Intenzívny rehabilitačný kurz je zostavený z následovných terapií

(zloženie konkrétneho rehabilitačného plánu je indikované na základe vstupnej lekárskej konzultácie).

 • Lekárska konzultácia / vyšetrenie
 • Intenzívna rehabilitácia s fyzioterapeutickou skupinou (v oblekoch TheraSuit/Krabat)
 • Facilitačné loptičkovanie
 • Oxygenoterapia
 • Terapeutická celotelová masáž
 • Elektroterapia
 • Biolampa
 • Termoterapia (rašelina alebo parafín)
 • Logopédia
 • Špeciálna pedagogika
 • Muzikoterapia
 • WalkAide (1 fyzioterapeut) + Taping
 • Canisterapia
 • Cvičenie v klietke v závese

Intenzívny rehabilitačný kurz ponúkame aj vo verzii HYDRO obohatený o hydroterapeutické procedúry.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Ak máte záujem o rehabilitačný pobyt, alebo bezplatnú konzultáciu, vyplňte kontaktný formulár a naše oddelenie starostlivosti o klienta Vás bude obratom kontaktovať. Ďakujeme.

Share This