Jedinečná komplexná rehabilitácia detí s SMA diagnózou

HENDI CENTRUM poskytuje od roku 2020 komplexnú rehabilitačnú starostlivosť detí s diagnózou spinálna muskulárna atrofia (SMA typ I.-IV.) z celého Slovenska a aj okolitých krajín.

Okrem individuálnych rehabilitácií zabezpečuje erudovaný personál aj odborné poradenstvo z oblastí logopédie, dýchacích cvičení a zdravotných pomôcok. Špičkové vybavenie, široká ponuka terapií a tím špecialistov s obrovským zápalom motivovať k výkonom, robia z HENDI CENTRA miesto, kde sa SMA deti a ich rodičia veľmi radi vracajú.​

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

SMA diagnóza a jej liečba na Slovensku

SMA, spinálna muskulárna atrofia, je dedičné ochorenie nervov a svalov. Je pre ňu typická neschopnosť sedieť, stáť, chodiť, ale aj iné príznaky. Ide o zriedkavé ochorenie, ale je častou príčinou smrti u detí. Uvádza sa tzv. prevalencia 1 dieťa na 30 000. V odbornej literatúre sa popisujú štyri typy SMA. Slovensko sa zaradilo medzi prvých 10 európskych krajín, ktoré v lete 2018 začali liečbu SMA pacientov. Pre SMA vznikli za posledné roky výrazné liečebné možnosti, ktoré priamo menia prirodzený priebeh ochorenia a výrazne zlepšujú motorické a ventilačné schopnosti. Nevyhnutnou súčasťou farmakologickej liečby je rehabilitácia. S novou medikamentóznou liečbou sa aj na Slovensku zaviedli nové rehabilitačné techniky. V manažmente pacienta s SMA má rehabilitácia od stanovenia diagnózy po celý život nezastupiteľnú úlohu.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

SMA diagnóza a rehabilitácia

Fyzioterapeuti v HENDI CENTRE sú erudovaní v zabezpečení komplexnej rehabilitácie detí s SMA a v respiračnej fyzioterapii tzv. respiračnom handlingu. Vzhľadom na možnosť individuálne postaveného rehabilitačného plánu sa môžu kompletne prispôsobiť časovo aj metodicky každému pacientovi a rešpektovať jeho možnosti. Tím má dostatok času na pacienta a jeho rodinu, vybavenie miestností je vhodné pre tieto diagnózy a ponúka aj možnosť konzultácie s detským neurológom.

MUDr. Oľga Boldišová,
detská neurologička, pediatrička a špecialistka v oblasti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, odborný garant a konzultant HENDI CENTRA

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitačný kurz detských pacientov je zostavený z nasledovných terapií

(zloženie konkrétneho rehabilitačného plánu je indikované na základe vstupnej lekárskej konzultácie). 

 • Lekárska konzultácia / vyšetrenie
 • Intenzívna individuálna rehabilitácia s fyzioterapeutickou skupinou
 • Facilitačné loptičkovanie 
 • Oxygenoterapia 
 • Inhalácia
 • Terapeutická masáž 
 • Biolampa
 • Klinická logopédia / Logopédia
 • Špeciálna pedagogika
 • Muzikoterapia
 • Canisterapia
 • Hydroterapia
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Ako pracujeme: 

„Pri diagnóze SMA je dôležité začať s rehabilitáciou čo najskôr, pretože ochorenie veľmi rýchlo naberá spád. Snažíme sa čo najviac tonizovať svalstvo, aby sa dieťa udržiavalo v aktivite. Dôležité je pri cvičení pristupovať ku každému dieťaťu prísne individuálne. Nevolíme len jednu metodiku, ale kombinujeme viaceré metodiky pri cvičení. Odporúča sa to všade vo svete. Volíme napr. Bobath metódu či senzorickú stimuláciu, čo znamená cvičenie na rôznych balančných plošinách alebo hojdačkách. Každá terapia je prispôsobená k možnostiam a schopnostiam dieťaťa. Rehabilitačné pobyty sú zamerané hlavne na terapiu, ale pozostávajú aj z doplnkových terapií ako masáže, logopédia, oxygenoterapia, biolampa, canisterapia, hydroterapia, muzikoterapia, arteterapia. Deti v rannom veku prijímajú ako fakt, že rehabilitácia je súčasťou ich denného programu. Okolo troch rokov sa deti dostávajú do fázy, keď si začínajú uvedomovať seba a začne sa prejavovať ich povaha. Väčšinu detí vtedy prestáva baviť cvičenie. Čo je na jednej strane prirodzené, ale na druhej strane je to pre nás sťažená práca. Tu by som vyzdvihla náš program, v ktorom sa snažíme namotivovať deti vždy na niečo iné, aby neupadali do stereotypu a nestagnovali. Musíme neustále obmieňať zdroje na upútanie pozornosti. Zisťujeme, čo dieťa baví.”


Bc. Soňa Krchnáková
hlavná fyzioterapeutka Oddelenia najmenších detí HENDI CENTRA v Piešťanoch

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Iba rehabilitácia nestačí

V HENDI CENTRE rodičia nachádzajú profesionálny prístup k terapii a získavajú cenné rady a odporúčania, ako s dieťaťom pracovať v domácom prostredí.

Dôležitú úlohu v rozvoji dieťaťa nevyhnutne zohráva socializácia a čas strávený medzi rovesníkmi. V HENDI CENTRE prepájame celé rodiny a snažíme sa tak poukazovať na fakt, že aj deti so zdravotným znevýhodnením dokážu žiť plnohodnotný život, keď majú vytvorené vhodné podmienky. Príkladom toho, že sa to dá, bol aj zrealizovaný SUPER VÍKEND pre super SMA deti. 
( klik na oranžové tlačítko pod fotogalériou – Super víkend)

Finančná pomoc 

V rámci grantového projektu Krok pre teba v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým – APPA a spoločnosťami Novartis a Roche mohlo v HENDI CENTRE doteraz absolvovať opakovane intenzívnu rehabilitáciu takmer 20 detí v rôznych štádiách SMA ochorenia. V rámci tretieho ročníka výnimočného projektu sa dostalo pomoci v podobe rehabilitácie v špecializovanom centre pre 16 detských a dospelých pacientov.

Pozrite si video o komplexnej rehabilitačnej starostlivosti pacientov s SMA diagnózou v rámci projektu Krok pre teba 2023.  

Share This