Rehabilitácia starších detí a dospelých

V rehabilitačnom procese sa usilujeme o to, aby pacienti nadobudli alebo zdokonalili motorické schopnosti, stabilitu, rovnováhu a snažíme sa o nápravu patologických pohybových vzorcov.

Základným predpokladom pre správne zvolenie terapeutického postupu, ktorý u pacienta využijeme, je dôkladné vyšetrenie. Následne je možné vytvoriť individuálny rehabilitačný plán pacienta. Individuálne liečebné ciele pre pacientov stanovujú naši fyzioterapeuti v spolupráci s lekármi.

Pre dosiahnutie udržateľného liečebného úspechu používame prvky terapeutických prístupov a konceptov, ako napr. Bobath, Kabat, ergoterapia, cvičenie v terapeutických oblekoch TheraSuit®, Kalternbornova metodika a prvky z DNS metodiky.

Na úspech rehabilitačného procesu výrazne vplýva aj psychické nastavenie pacienta, jeho motivácia, chuť a snaha sa zlepšovať.  Preto je veľmi dôležitá aj správna komunikácia – so samotným pacientom, ale aj s jeho príbuznými. Nevyhnutnosťou je aj edukácia buď samotného pacienta, alebo príbuzných na rehabilitáciu v domácom prostredí.

Rehabilitáciu prispôsobujeme schopnostiam a aktuálnemu stavu klienta. Štandardom sú dvojtýždňové rehabilitačné kurzy, ale v prípade potreby sme schopní poskytnúť aj týždňové, alebo trojtýždňové kurzy, alebo ambulantnú starostlivosť.

Intenzívny rehabilitačný kurz pre staršie deti a dospelých

Dlžka pobytu 1, 2 alebo 3 týždne (5, 10 alebo 15 rehabilitačných dní)
Balík na 2 týždne (10 rehabilitačných dní) zahŕňa

 • Lekárska konzultácia
 • Denne intenzívnu rehabilitáciu s fyzioterapeutickou skupinou
 • 3x denne doplnkové terapie (zloženie terapií je indikované na základe vstupnej lekárskej konzultácie)
 • 6x logopédia (alebo iná doplnková terapia, ak logopédia nie je potrebná)

Intenzívny rehabilitačný pobyt je zostavený z následovných terapii
(zloženie konkrétneho rehabilitačného plánu je indikované na základe vstupnej lekárskej konzultácie)

 • Lekárska konzultácia / vyšetrenie Intenzívna individuálna rehabilitácia s fyzioterapeutickou skupinou
 • Facilitačné loptičkovanie
 • Oxygenoterapia
 • Terapeutická masáž
 • Elektroterapia
 • Magnetoterapia
 • Ultrazvuk
 • Biolampa
 • Termoterapia (rašelina alebo parafín)
 • Klinická logopédia / Logopédia
 • Špeciálna pedagogika
 • Muzikoterapia
 • Neurostimulátor
 • WalkAide (cvičenie s 1 terapeutom)
 • Neurostimulátor
 • OmniHi5 (cvičnie s 1 terapeutom)
 • Taping (následuje po WalkAide/ OmniHi5 podľa indikácie)
 • Canisterapia
 • Cvičenie v závese v rehabilitačnej klietke

Rehabilitačný balík “BASIC”

Kompaktná verzia tradičného intenzívneho pobytu so zachovaním benefitu troch fyzioterapeutov pri rehabilitácii. Pobyt “BASIC” je určený pre osoby, ktoré potrebujú častejšie a zároveň intenzívne rehabilitovať. Cieľom je zachovanie nadobudnutých schopností mobility pri každodenných úkonoch.

Balík BASIC na 1 týždeň (5 rehabilitačných dní) zahŕňa: 

 • Lekárska konzultácia
 • Denne 60-minútová intenzívna rehabilitácia s pridelenou fyzioterapeutickou skupinou
 • (3 fyzioterapeuti)
 • Denne 30-minútová terapeutická masáž

Ak máte záujem o rehabilitačný pobyt, alebo bezplatnú konzultáciu, vyplňte kontaktný formulár a naše oddelenie starostlivosti o klienta Vás bude obratom kontaktovať. Ďakujeme. 

Kontakt pre záujemcov o rehabilitácie:
+421 917 999 188 ​

Pin It on Pinterest

Share This