Rehabilitácia starších detí a dospelých

V rehabilitačnom procese sa usilujeme o to, aby pacienti nadobudli alebo zdokonalili motorické schopnosti, stabilitu, rovnováhu a snažíme sa o nápravu patologických pohybových vzorcov.

Základným predpokladom pre správne zvolenie terapeutického postupu, ktorý u pacienta využijeme, je dôkladné vyšetrenie. Následne je možné vytvoriť individuálny rehabilitačný plán pacienta. Individuálne liečebné ciele pre pacientov stanovujú naši fyzioterapeuti v spolupráci s lekármi.

Pre dosiahnutie udržateľného liečebného úspechu používame prvky terapeutických prístupov a konceptov, ako napr. Bobath, Kabat, ergoterapia, cvičenie v terapeutických oblekoch TheraSuit®, Kalternbornova metodika a prvky z DNS metodiky.

Na úspech rehabilitačného procesu výrazne vplýva aj psychické nastavenie pacienta, jeho motivácia, chuť a snaha sa zlepšovať.  Preto je veľmi dôležitá aj správna komunikácia – so samotným pacientom, ale aj s jeho príbuznými. Nevyhnutnosťou je aj edukácia buď samotného pacienta, alebo príbuzných na rehabilitáciu v domácom prostredí.

Rehabilitáciu prispôsobujeme schopnostiam a aktuálnemu stavu klienta. Štandardom sú dvojtýždňové rehabilitačné kurzy, ale v prípade potreby sme schopní poskytnúť aj týždňové, alebo trojtýždňové kurzy, alebo ambulantnú starostlivosť.
Ak máte záujem o rehabilitáciu, alebo bezplatnú konzultáciu, vyplňte nasledovný formulár a naše oddelenie starostlivosti o klienta Vás bude obratom kontaktovať.

Kontakty pre záujemcov o rehabilitácie:
+421 905 807 525, +421 917 999 188 ​

Pin It on Pinterest

Share This