Pošlite vaše deti do FIT KIDka!

KIDko

špeciálny program plný pohybu a zábavy určený deťom od 6 do 10 rokov. Športové aktivity, ktoré navedú deti k správným pohybovým stereotypom a naučia ich s radosťou sa vedome hýbať. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Čo ponúkame: 

pohybové aktivity zamerané na prevenciu zlých stereotypov držania tela a nesprávnych pohybových vzorov. Zábavné cvičenie pod vedením školených fyzioterapeutov a individuálny prístup. 

Súbor cvičení s využitím prvkov DNS a liečebnej telovýchovy zamerané na:

 • zlepšenie senzomotorickych schopností, 
 • úpravu jemnej a hrubej motoriky,
 • zvýšenie telesnej kondície a svalovej sily s následným zlepšením imunitneho systému.

Dynamická dychová gymnastika

 • úprava zlých dychových stereotypov.

Zdravá pochúťka

 • po cvičení si každé dieťa so sebou odnesie zdravú pochúťku od partnerov projektu.
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Čo, kedy, kde a za koľko: 

 • skupinové cvičenie, max. 6 – 8 detí,
 • 1x týždenne, 50 min., v čase od 16:00hod., 
 • HENDI CENTRUM s.r.o., Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany,
 • 120 Eur/ blok 12 cvičení (3 mesiace, 1x týždenne). 

Cvičíme každý utorok poobede alebo podľa aktuálnych protipandemických opatrení.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA DO KIDka

  Ochrana osobných údajov (GDPR) … PREČÍTAŤ

  Share This