Pošlite vaše deti do FIT KIDka!

KIDko

špeciálny program plný pohybu a zábavy určený deťom od 6 do 10 rokov. Športové aktivity, ktoré navedú deti k správným pohybovým stereotypom a naučia ich s radosťou sa vedome hýbať. 

Bezbariérové ubytovanie priamo v HENDI CENTRE / Barierenfreie Unterkunft direkt im HENDI CENTRUM / Barrier-free accommodation in in HENDICENTRUM

Čo ponúkame: 

pohybové aktivity zamerané na prevenciu zlých stereotypov držania tela a nesprávnych pohybových vzorov. Zábavné cvičenie pod vedením školených fyzioterapeutov a individuálny prístup. 

Súbor cvičení s využitím prvkov DNS a liečebnej telovýchovy zamerané na:

 • zlepšenie senzomotorickych schopností, 
 • úpravu jemnej a hrubej motoriky,
 • zvýšenie telesnej kondície a svalovej sily s následným zlepšením imunitneho systému.

Dynamická dychová gymnastika

 • úprava zlých dychových stereotypov.

Zdravá desiata

 • po cvičení si každé dieťa so sebou odnesie zdravú desiatu, ktorú s láskou pripravia šikovní kuchári v reštaurácii Meet & Eat. 
Bezbariérové ubytovanie priamo v HENDI CENTRE / Barierenfreie Unterkunft direkt im HENDI CENTRUM / Barrier-free accommodation in in HENDICENTRUM

Čo, kedy, kde a za koľko: 

 • skupinové cvičenie, max. 6 – 8 detí,
 • 1x týždenne, 50 min., v čase od 6.30 do 7.20 hod., 
 • HENDI CENTRUM s.r.o., Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany,
 • 120 Eur/ blok 12 cvičení (3 mesiace, 1x týždenne). 

Začíname od 11.1.2021, každý utorok alebo podľa aktuálnych protipandemických opatrení.

Bezbariérové ubytovanie priamo v HENDI CENTRE / Barierenfreie Unterkunft direkt im HENDI CENTRUM / Barrier-free accommodation in in HENDICENTRUM

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA DO KIDka

  V PRÍPADE OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE OSLOVIŤ:
  lucia.rebrova@hendicentrum.com

  Pin It on Pinterest

  Share This