Robotická rehabilitácia

Držať krok s najnovšími svetovými trendmi a poznatkami v rehabilitačnej starostlivosti je pre HENDI CENTRUM mimoriadne dôležité. Uvedomujeme si, že robotické prístroje nikdy nedokážu nahradiť človeka, ale môžu uľahčiť a zefektívniť rehabilitáciu pri mnohých diagnózach.

Úplné dokončenie robotického centra je naplánované na prelome rokov 2021/2022, ale už teraz v rehabilitačnej starostlivosti využívame mnoho prístrojov.

Kontakt pre záujemcov o rehabilitácie:
+421 917 999 188 ​

Pin It on Pinterest

Share This