Robotická rehabilitácia

Držať krok s najnovšími trendmi a poznatkami v rehabilitačnej starostlivosti je pre HENDI CENTRUM mimoriadne dôležité. Uvedomujeme si, že robotické prístroje nikdy nedokážu nahradiť človeka, ale môžu uľahčiť a zefektívniť rehabilitáciu pri mnohých diagnózach. Preto postupne dopĺňame vybavenie centra o nové prístroje.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

WalkAide ®

​Neurostimulátor slúži na funkčnú elektrickú stimuláciu pri centrálnych parézach. Znižuje námahu, riziko pádov a zvyšuje vytrvalosť pri chôdzi. Je určený pacientom trpiacim zakopávaním a syndrómom „padajúcej špičky“ pri poškodeniach centrálneho nervového systému. Vhodný po mozgových príhodách, pri skleróze multiplex, po úrazoch mozgu a miechy a tiež pri detskej mozgovej obrne, pre deti od 4 rokov.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

OmniHi5 ™

Rehabilitačný systém pre hornú končatinu podporujúci neuroplasticitu mozgu. Stimulácia prebieha na základe EMG. Zlepšuje funkciu a rozsah pohybu hornej končatiny u pacientov s hemiplégiou alebo parézou hornej končatiny. Umožňuje vykonávať aktívny motorický tréning.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Share This