Vážení klienti HENDI CENTRA a hoteloví hostia! S dôrazom na ochranu zdravia a v súlade s aktuálne platnými opatreniami vyplývajúcimi z aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, poskytujeme v prevádzke zdravotníckeho zariadenia naďalej služby v režime OTP. Na hotelové služby a ubytovanie krátkodobého charakteru bez rehabilitácie sa vťahuje režime OP (očkovaní, prekonaní). Zároveň je podmienkou pred nástupom na rehabilitáciou alebo ubytovanie preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 72hod od odberu v prípade RT-PCR alebo LAPM testu alebo 48hod. od odberu v prípade antigénového testu. Nevzťahuje sa na deti do 6 rokov. Sme tu pre vás aj naďalej s ohľadom na všetky aktuálne opatrenia a tešíme sa na vašu návštevu

Ubytujte sa počas rehabilitačného pobytu v HENDI CENTRE s novoročnou zľavou 50%

Ubytujte sa počas rehabilitačného pobytu v HENDI CENTRE s novoročnou zľavou 50%

Rehabilitácie, vzdelávanie, poradenstvo

Moderné rehabilitačné centrum s ubytovacími kapacitami, kvalitným vybavením a kvalifikovaným personálom.

Poskytujeme terapie pre najmenšie deti, cez dospelých až po seniorov a široké spektrum ambulantných terapií. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, s dôrazom na jeho životnú situáciu a potreby. Naši zamestnanci majú vynikajúce odborné kompetencie, absolvujú školenia a priebežne sa vzdelávajú. Inovatívne postupy, kvalitné vybavenie a vyškolený personál sú zárukou dosiahnutia lepšej kvality života každého z našich klientov.

Bezbariérové ubytovanie priamo v HENDI CENTRE / Barierenfreie Unterkunft direkt im HENDI CENTRUM / Barrier-free accommodation in in HENDICENTRUM
Bezbariérové ubytovanie priamo v HENDI CENTRE / Barierenfreie Unterkunft direkt im HENDI CENTRUM / Barrier-free accommodation in in HENDICENTRUM

Koncom prvého štvrťroka otvoríme ubytovaciu časť s dvadsiatimi izbami rôznej veľkosti a vybavenia – od plne bezbariérových cez špeciálne menšie útulné izby pre mamičky s bábätkami až po priestranné rodinné izby.

Celú výstavbu HENDI CENTRA zavŕši koncom prvého polroka hydroterapeutické a robotické centrum, ktoré na Slovensko prinesie celkom nové možnosti rehabilitácie v súlade so svetovými trendmi v tomto obore.

“ V HENDI CENTRE som sa naučila, že funkčnosť zdravotníckej inštitúcie závisí nielen na čisto ekonomických faktoroch úspešnosti, ako sú produktivita, výkonnosť, rozsah ponuky, rýchlosť a množstvo výkonov, odborná povesť, ale do značnej miery súvisí s individuálnym prístupom k potrebám klienta, vzájomnou komunikáciou a ochotou sa rešpektovať a počúvať. Kvalifikovaný personál a technické možnosti vybavenia dávajú HENDI CENTRU vysokú mieru úspešnosti uplatniť sa nielen na slovenskom, ale aj na zahraničnom trhu a tak dať príležitosť a priblížiť telesne znevýhodnených k plnohodnotnému životu.“

Ing. Jana Koyšová, general manager HENDI CENTRA

“Po dlhoročnej praxi na viacerých pracoviskách považujem za najdôležitejšiu tímovú spoluprácu, dostatok času na pacienta a jeho príbuzných, vzájomnú dôveru medzi personálom a pacientom, neustále vzdelávanie sa odborného personálu a adekvátne materiálne vybavenie pracoviska. Všetko toto som našla v Hendi centre, ktoré má okrem materiálneho zabezpečenia aj vysoko erudovaný personál.”

MUDr. Oľga Boldišová, pediater, detský neurológ, špecialista pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu, odborný garant a konzultant HENDI CENTRA

Bezbariérové ubytovanie priamo v HENDI CENTRE / Barierenfreie Unterkunft direkt im HENDI CENTRUM / Barrier-free accommodation in in HENDICENTRUM

Rehabilitácie najmenších detí

Pri rehabilitácii najmenších detí používame kombináciu rôznych terapeutických prístupov a konceptov: postupy liečebnej telesnej výchovy, ktoré vychádzajú z vývojovej kineziológie a ontogenézy človeka, prvky facilitačnej metódy podľa Bobatha, Synergická reflexná terapia, liečebný prístup PANat, metóda p. Kiedroňovej, loptičková facilitácia, kineziotejping, muzikoterapia a mnohé iné. … viac informácií

Bezbariérové ubytovanie priamo v HENDI CENTRE / Barierenfreie Unterkunft direkt im HENDI CENTRUM / Barrier-free accommodation in in HENDICENTRUM

Rehabilitácie malých detí PLUS

Rehabilitačnú starostlivosť poskytujeme podľa individuálnych potrieb a zdravotného stavu klienta. Dbáme, aby terapie boli čo najefektívnejšie a s primeranou záťažou. Pri zostavovaní konceptu intenzívnych rehabilitačných pobytov sme mysleli aj na menšie deti, ktoré sú už pripravené na dlhšie trvajúcu fyzickú aktivitu. Pre tieto deti sme zostavili rehabilitačný program Malé deti PLUS … viac informácií

Bezbariérové ubytovanie priamo v HENDI CENTRE / Barierenfreie Unterkunft direkt im HENDI CENTRUM / Barrier-free accommodation in in HENDICENTRUM

Rehabilitácie starších detí a dospelých

V rehabilitačnom procese sa usilujeme o to, aby pacienti nadobudli alebo zdokonalili motorické schopnosti, stabilitu, rovnováhu a snažíme sa o nápravu patologických pohybových vzorcov. Základným predpokladom pre správne zvolenie terapeutického postupu, ktorý u pacienta využijeme, je dôkladné vyšetrenie. … viac informácii

Bezbariérové ubytovanie priamo v HENDI CENTRE / Barierenfreie Unterkunft direkt im HENDI CENTRUM / Barrier-free accommodation in in HENDICENTRUM

Ambulantné terapie

Pre dospelých i detských klientov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu absolvovať komplexný rehabilitačný pobyt, prinášame možnosť dochádzať na terapie ambulantne. Ambulantné terapie plánujeme individuálne pre každého klienta na základe objednávky a konzultácie u našich lekárov. …viac informácií

Bezbariérové ubytovanie priamo v HENDI CENTRE / Barierenfreie Unterkunft direkt im HENDI CENTRUM / Barrier-free accommodation in in HENDICENTRUM

Novinky v HENDI CENTRE

Zaujímavé informácie z diania v centre, ako aj pokroky a úspechy našich klientov. Tlačové správy, odborné články a aktuálne mediálne výstupy, toto všetko si prečítate v Novinkách z HENDI CENTRA.​ …viac informácií

Bezbariérové ubytovanie priamo v HENDI CENTRE / Barierenfreie Unterkunft direkt im HENDI CENTRUM / Barrier-free accommodation in in HENDICENTRUM

Ľudia z Hendicentra

U nás, v HENDI CENTRE veríme, že základom úspechu každého projektu sú ľudia, ktorí v ňom pracujú. Musia spĺňať nielen profesionálne kvality, ale disponovať aj mimoriadnymi ľudskými vlastnosťami, ktoré ich predurčujú na náročnú prácu. Zároveň nevyhnutným predpokladom vynikajúcej kvality liečby je aj vysoká úroveň spokojnosti zamestnancov. … viac informácií

Kontakt pre záujemcov o rehabilitácie:
+421 917 999 188 ​

Pin It on Pinterest

Share This