Sme slovenským lídrom v aplikovaní virtuálnej reality v rehabilitácii.

Vrátime Vás do života!

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Moderné rehabilitačné centrum s ubytovacími kapacitami, kvalitným vybavením a kvalifikovaným personálom.

Poskytujeme terapie pre najmenšie deti, cez dospelých až po seniorov a široké spektrum ambulantných terapií. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, s dôrazom na jeho životnú situáciu a potreby. Naši zamestnanci majú vynikajúce odborné kompetencie, absolvujú školenia a priebežne sa vzdelávajú. Inovatívne postupy, kvalitné vybavenie a vyškolený personál sú zárukou dosiahnutia lepšej kvality života každého z našich klientov.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

V HENDI CENTRE poskytujeme pre našich klientov komplexné služby – okrem rehabilitačných pobytov a ambulantných terapií aj rehabilitáciu v modernom a kvalitne vybavenom hydrocentre.

Plánujeme dobudovanie robotického centra, ktoré prinesie celkom nové možnosti rehabilitácie. Komplexnosť služieb dopĺňa možnosť ubytovania a stravovania priamo v budove. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitácie najmenších detí

Pri rehabilitácii najmenších detí používame kombináciu rôznych terapeutických prístupov a konceptov: postupy liečebnej telesnej výchovy, ktoré vychádzajú z vývojovej kineziológie a ontogenézy človeka, prvky facilitačnej metódy podľa Bobatha, Synergická reflexná terapia, liečebný prístup PANat, metóda p. Kiedroňovej, loptičková facilitácia, kineziotejping, muzikoterapia a mnohé iné. … viac informácií

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitácie malých detí PLUS

Rehabilitačnú starostlivosť poskytujeme podľa individuálnych potrieb a zdravotného stavu klienta. Dbáme, aby terapie boli čo najefektívnejšie a s primeranou záťažou. Pri zostavovaní konceptu intenzívnych rehabilitačných pobytov sme mysleli aj na menšie deti, ktoré sú už pripravené na dlhšie trvajúcu fyzickú aktivitu. Pre tieto deti sme zostavili rehabilitačný program Malé deti PLUS … viac informácií

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitácie starších detí a dospelých

V rehabilitačnom procese sa usilujeme o to, aby pacienti nadobudli alebo zdokonalili motorické schopnosti, stabilitu, rovnováhu a snažíme sa o nápravu patologických pohybových vzorcov. Základným predpokladom pre správne zvolenie terapeutického postupu, ktorý u pacienta využijeme, je dôkladné vyšetrenie. … viac informácii

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitácia SMA pacientov

Jedinečná komplexná rehabilitácia detí s SMA diagnózou. HENDI CENTRUM poskytuje od roku 2020 komplexnú rehabilitačnú starostlivosť detí s diagnózou spinálna muskulárna atrofia (SMA typ I.-IV.) z celého Slovenska a aj okolitých krajín. …viac informácií

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitačný program MULTI

Komplexnú rehabilitáciu MULTI sme vytvorili a prispôsobili potrebám osôb po cievnej mozgovej príhode alebo s diagnózou skleróza multiplex. … viac informácii

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Ambulantné terapie

Pre dospelých i detských klientov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu absolvovať komplexný rehabilitačný pobyt, prinášame možnosť dochádzať na terapie ambulantne. Ambulantné terapie plánujeme individuálne pre každého klienta na základe objednávky a konzultácie u našich lekárov. …viac informácií

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Hydroterapia

Procedúry v hydroterapeutickom centre využívame ako súčasť intenzívnych kurzov, ale aj ako samostatné ambulantné terapie. Vybavené je rehabilitačným bazénom, piatimi hydroterapeutickými vaňami a špeciálnym galvanickým kúpeľom. Samozrejmosťou sú zdvíhacie zariadenia na bezpečný presun klienta do bazéna a vaní. …viac informácií

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Novinky v HENDI CENTRE

Zaujímavé informácie z diania v centre, ako aj pokroky a úspechy našich klientov. Tlačové správy, odborné články a aktuálne mediálne výstupy, toto všetko si prečítate v Novinkách z HENDI CENTRA.​ …viac informácií

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Ľudia z HENDI CENTRA

Základom úspechu každého projektu sú ľudia, ktorí v ňom pracujú. Musia spĺňať profesionálne kvality a disponovať vlastnosťami, ktoré ich predurčujú na náročnú prácu. Nevyhnutným predpokladom kvality liečby je aj úroveň spokojnosti zamestnancov. … viac informácií

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Finančná podpora

V spolupráci s projektovými partnermi uverejňujeme aktuálne prebiehajúce výzvy, v ktorých sa môžete uchádzať o finančnú, aj nefinančnú podporu. Sledujte nás! … viac informácií

Share This