Logopedická starostlivosť

Sprievodným javom u detí a dospelých s neurologickými poruchami pohybu, alebo závažnými traumatickými poraneniami mozgu môžu byť aj poruchami reči a hlasu. Tieto poruchy môžu mať silný vplyv na fyzickú, emocionálnu a sociálnu pohodu, a preto je nevyhnutné zahájiť logopedickú intervenciu.

Cieľom logopedickej terapie je obnova alebo zlepšenie komunikačných schopností pacienta. Ak z rôznych dôvodov nie je možné obnoviť alebo dosiahnuť komunikáciu hovorenou rečou, hľadáme pre našich pacientov alternatívne neverbálne komunikačné kanály.

Logopedická terapia je zostavená podľa individuálnych možností a schopností konkrétneho pacienta. Poskytujeme starostlivosť v oblasti logopedickej diagnostiky, terapie a poradenstva všetkých druhov narušenej komunikačnej schopnosti bez vekového obmedzenia. Používame kombináciu rôznych metodík, postupov a prístupov.

Je pre nás obzvlášť dôležité, aby sme do procesu liečby zapojili aj príbuzných našich pacientov.

Kontakty pre záujemcov o rehabilitácie:
+421 905 807 525, +421 917 999 188 ​

Pin It on Pinterest

Share This