Funkčná podológia v HENDI CENTRE

Diagnostika chodidiel pre celú rodinu. 
Súčasná sedavá doba zdravému vzpriamenému postoju príliš nepraje. Keď komplikácie narastajú a intenzita bolesti stúpa, zisťuje sa príčina problému. Tá sa ale často rieši len lokálne, ako bolesť chrbtice, krížov či kĺbov. Samotnú podstatu však treba často hľadať inde – a to v chodidlách. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Pod pojmom podológia sa skrýva profesionálna zdravotná starostlivosť o nohy, respektíve o chodidlá pacientov s rôznymi ochoreniami či patologickými prejavmi. Okrem ochorení kože chodidiel a nechtov ide aj o poruchy stability a chôdze. Naše nohy a chodidlá sú základnou súčasťou oporného systému ľudského tela. Pokiaľ je táto opora zlá, problémy sa môžu objaviť v rámci celého kostrového aj svalového aparátu.

V HENDI CENTRE ponúkame prístrojovú diagnostiku klenby nohy a prstov. Fyzioterapeut na základe výsledku vyšetrenia podoskopom a anamnézy stanoví individuálny terapeutický plán, ktorého súčasťou je edukácia, špeciálna rehabilitácia, nácvik stoja, chôdze, cvičení v domácom prostredí a taktiež kontrolné vyšetrenie.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Vyšetrenie je vhodné pre deti od štyroch rokov, dospelých aj seniorov.

Cieľom funkčnej diagnostiky je prostredníctvom individuálne zostaveného terapeutického plánu a edukácie prinavráť správny vzpriamený postoj, postarať sa o zdravé chodidlá a odbúrať bolesť.​

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Indikácie 

 • ploché nohy
 • padnutá klenba
 • vbočený palec (hallux valgus)

Kontraindikácie

 • osoba neschopná spolupracovať
 • osoba neschopná samostatného stoja a chôdze bez opory
 • deti do 4 rokov

Objednajte sa na diagnostiku chodidiel:

 • Odborná diagnostika s fyzioterapeutom: 65€ (60min.)
 • Odborná diagnostika vrátane terapeutického sedenia a kontrolného vyšetrenía: 120€ (3x 60min.)
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Projekt s mestom Piešťany: Ambícia zmenšiť dieru v diagnostike chodidiel naprieč regiónom
V našom centre sa venujeme fyzioterapii a rehabilitačnej medicíne detí aj dospelých. Nedostatky pri včasnom odhalení ochorení pohybového aparátu nás viedli k zámeru rozšíriť ponuku poskytovaných diagnostických služieb pre vyšetrenie chodidiel podoskopom. Tento typ vyšetrenia v kúpeľnom meste v rámci zdravotnej starostlivosti absentuje. Vďaka finančnej podpore mesta Piešťany  sme v  období mesiacov august až december 2022 zaradili prístrojovú diagnostiku chodidiel do portfólia služieb a sprístupnili ju tak pre širokú verejnosť. Vďaka vyšetreniu podoskopom, následnému odporučeniu a poskytnutiu fyzioterapeutickej a rehabilitačnej liečby pomáhame obyvateľom predchádzať vzniku bolestí spôsobených nesprávnym držaním tela, respektíve odstrániť už existujúce nepríjemnosti s tým súvisiace (bolesti hlavy, chrbtice, tŕpnutie končatín a pod.). 

Vyhodnotenie projektu: 

 • Finančná podpora: 2.160,-€
 • Forma podpory: zakúpenie diagnostického vybavenia
 • Realizácia: august až december 2022

Konzultačný deň: každý štvrtok od 14:00 – 16:00 hod.

Objednávky: +421 917 722 241

Share This