Nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti

18 / júl / 2023

Aj pacienti zdravotníckeho zariadenia HENDI CENTRUM môžu požiadať o príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti v zdravotnej poisťovni

Každá poisťovňa v súlade s § 2 ods. 2 a 3 a s § 42 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 písm. m) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže poskytnúť poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a úhradu spoluúčasti. Na poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytovanej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a úhradu spoluúčasti poistencovi musia byť splnené príslušné podmienky určené zdravotnou poisťovňou.

Presné informácie a tlačíva žiadostí nájdete po kliknutí na logo vybranej poisťovne:

! Viac informácii sa dozviete aj v článku Ortopedického magazínu zameranom priamo na rehabilitačné centrá so statusom – zdravotnícke zariadenie.

Share This