Program MULTI

Vytvorený špeciálne pre osoby po cievnej mozgovej príhode alebo s diagnózou skleróza multiplex.

Cievna mozgová príhoda (CMP) je jednou z najčastejších chorôb v internej a neurologickej oblasti. Čoraz častejšie sa vyskytuje u starších pacientov, môže sa však vyskytnúť aj pri mladších vekových kategóriach. Je druhou najčastejšou príčinou úmrtia alebo invalidizácie v civilizovaných krajinách. Komplexná rehabilitácia je nevyhnutnou súčasťou liečby CMP.

Skleróza multiplex (SM) je chronické autoimúnne zápalové ochorenie centrálneho nervového systému. Toto závažné celoživotné ochorenie postihuje osoby už v mladom veku. Spôsobuje poruchy chôdze a postupne výrazné obmedzenie samostatnosti jedinca. V liečbe SM má špeciálna rehabiltácia neoceniteľný význam.

HENDI CENTRUM ponúka komplexnú rehabilitačnú starostlivosť šitú na mieru. V rámci lekárskej konzultácie sa okrem diagnostiky pacienta, stanoví odporúčaný balík terapií, či už formou intenzívného rehabilitačného pobytu alebo ambulantných terapií.

Primárnym cieľom všetkých rehabilitačných opatrení je obnova funkčnej insuficiencie pohybového aparátu a maximálna možná nezávislosť pacienta v bežnom živote.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitačný program MULTI pozostáva: 

 • vstupná lekárska konzultácia
 • cvičenie v závesnom systéme a Spider terapia
 • funkčná neurostimulácia OmniHi5™
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Cvičenie v závese a Spider terapia

V závesnom systéme je pacient polohovaný prostredníctvom lán, ktoré umožňujú nezávislý a kontrolovaný pohyb. Pri tomto druhu cvičení dochádza k posilneniu alebo uvoľneniu postihnutých častí tela a zlepšeniu koordinácie pohybu. 

Úlohou Spider terepie je navodenie vertikalnej polohy využítím flexibilných lán na zlepšenie:

 • rovnováhy a držania tela
 • navodenie koordinovaných a presných pohybov tela
 • stimulácie vestibulárneho aparátu
 • stimulácie svalov a stabilizácie kĺbov
 • nácviku chôdze
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

OmniHi5™

Rehabilitačný prístroj určený pre horné končatiny, ktorý podporuje neuroplasticitu mozgu.  Ide o motorický (pohybový) tréning plegickej alebo paretickej hornej končatiny. Stimulácia prebieha na základe EMG prúdov. OmniHi5™ zaznamenáva a analyzuje EMG signály pacienta v reálnom čase prostredníctvom elektród a súbežne vydáva nízkofrekvenčnú elektrickú stimuláciu podľa signálov EMG, ktoré aktivujú svalové kontrakcie a umožňujú pacientom vykonávať aktívny motorický tréning.

Ciele OmniHi5™ :

 • zlepšenie funkcie a rozsahu pohybu hornej končatine
 • redukuje svalový spazmus 
 • reedukuje svaly
 • zvyšuje lokálne krvný obeh

Podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta môže byť  rehabilitačný program MULTI doplnený o ďalšie terapie:  

 • logopedická starostlivosť
 • oxygenoterapia
 • WalkAide – funkčná neurostimulácia dolných končatín
 • terapeutická masáž

Ak máte záujem o viac informácii k programu MULTI, alebo o odbornú konzultáciu, vyplňte kontaktný formulár a naše oddelenie starostlivosti o klienta Vás bude obratom kontaktovať. Ďakujeme.

Share This