Program MULTI

Vytvorený špeciálne pre osoby po cievnej mozgovej príhode alebo s diagnózou skleróza multiplex.

Cievna mozgová príhoda (CMP) je jednou z najčastejších chorôb v internej a neurologickej oblasti. Čoraz častejšie sa vyskytuje u starších pacientov, môže sa však vyskytnúť aj pri mladších vekových kategóriach. Je druhou najčastejšou príčinou úmrtia alebo invalidizácie v civilizovaných krajinách. Komplexná rehabilitácia je nevyhnutnou súčasťou liečby CMP.

Skleróza multiplex (SM) je chronické autoimúnne zápalové ochorenie centrálneho nervového systému. Toto závažné celoživotné ochorenie postihuje osoby už v mladom veku. Spôsobuje poruchy chôdze a postupne výrazné obmedzenie samostatnosti jedinca. V liečbe SM má špeciálna rehabiltácia neoceniteľný význam.

HENDI CENTRUM ponúka komplexnú rehabilitačnú starostlivosť šitú na mieru. V rámci lekárskej konzultácie sa okrem diagnostiky pacienta, stanoví odporúčaný balík terapií, či už formou intenzívného rehabilitačného pobytu alebo ambulantných terapií.

Primárnym cieľom všetkých rehabilitačných opatrení je obnova funkčnej insuficiencie pohybového aparátu a maximálna možná nezávislosť pacienta v bežnom živote.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitačný program MULTI pozostáva: 

 • vstupná lekárska konzultácia
 • cvičenie v závesnom systéme a Spider terapia
 • funkčná neurostimulácia OmniHi5™
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Cvičenie v závese a Spider terapia

V závesnom systéme je pacient polohovaný prostredníctvom lán, ktoré umožňujú nezávislý a kontrolovaný pohyb. Pri tomto druhu cvičení dochádza k posilneniu alebo uvoľneniu postihnutých častí tela a zlepšeniu koordinácie pohybu. 

Úlohou Spider terepie je navodenie vertikalnej polohy využítím flexibilných lán na zlepšenie:

 • rovnováhy a držania tela
 • navodenie koordinovaných a presných pohybov tela
 • stimulácie vestibulárneho aparátu
 • stimulácie svalov a stabilizácie kĺbov
 • nácviku chôdze
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

OmniHi5™

Rehabilitačný prístroj určený pre horné končatiny, ktorý podporuje neuroplasticitu mozgu.  Ide o motorický (pohybový) tréning plegickej alebo paretickej hornej končatiny. Stimulácia prebieha na základe EMG prúdov. OmniHi5™ zaznamenáva a analyzuje EMG signály pacienta v reálnom čase prostredníctvom elektród a súbežne vydáva nízkofrekvenčnú elektrickú stimuláciu podľa signálov EMG, ktoré aktivujú svalové kontrakcie a umožňujú pacientom vykonávať aktívny motorický tréning.

Ciele OmniHi5™ :

 • zlepšenie funkcie a rozsahu pohybu hornej končatine
 • redukuje svalový spazmus 
 • reedukuje svaly
 • zvyšuje lokálne krvný obeh
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta môže byť  rehabilitačný program MULTI doplnený o ďalšie terapie:  

 • logopedická starostlivosť
 • oxygenoterapia
 • WalkAide – funkčná neurostimulácia dolných končatín
 • terapeutická masáž
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Cievna mozgová príhoda a rehabilitácia

Pri náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP) dochádza k poškodeniu mozgu, ktoré je spôsobené jeho nedokrvením, zúžením či uzavretím cievy. V závislosti od miesta postihnutia prevládajú rôzne príznaky. V našom centre sa zameriavame na čiastočnú poruchu hybnosti, jej oslabenie alebo stratu, poruchy reči, chôdze a rovnováhy. Liečebná rehabilitácia po NCMP má veľký medicínsky, sociálny aj ekonomický význam, cieľom je obnovenie maximálnej funkčnej schopnosti pacienta. Najmä počas prvých mesiacov je neoddeliteľnou súčasťou liečby, pretože práve vtedy je možné významne ovplyvniť väčšinu reparačných procesov.  

Základom rehabilitácie je pohybová liečba, kde sa zameriavame na liečbu porúch pohyblivosti a svalového napätia, senzorických porúch a na ich prejavy v rámci bežných denných aktivít. Cieľom je zlepšiť priebeh ochorenia pacienta, zvýšiť kvalitu jeho života a dosiahnuť maximálnu funkčnú nezávislosť. Táto liečba je u pacientov po NCMP v našom centre prísne individuálna a závisí od aktuálneho zdravotného stavu a stupňa funkčného postihnutia. Ide o cvičenia na suchu, vo vode a v závese, pričom využívame aj modernú virtuálnu realitu. Sú to metódy rehabilitácie, ktoré zvyšujú rozsah pohybu, ovplyvňujú svalové napätie, stimulujú pohybové centrá mozgu a podporujú návrat mozgových funkcií. Taktiež vedú k obnoveniu stratených funkčných schopností, zvýšeniu svalovej sily, nácviku činností bežného života pre dosiahnutie maximálnej sebestačnosti a zároveň pôsobia ako prevencia proti skráteniu svalov. Významným doplnkom je fyzikálna liečba, ktorej súčasťou sú mechanické, svetelné, tepelné i elektrické podnety, ako aj oxygenoterapia na dosiahnutie normalizácie telesných funkcií. V našom modernom Hydrocentre využívame masáže, liečbu teplom, elektroliečbu a aj vodoliečebné procedúry. K dispozícii je takisto logopédia pre úpravu porúch reči.​

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Sleróza multiplex a rehabilitácia

Roztrúsená skleróza (sclerosis multiplex)  je ochorenie autoimunitného systému, ktoré napáda vlastnú nervovú sústavu – mozog, miechu, ako aj obaly očných nervov. Dôsledkom je odumieranie nervov centrálnej nervovej sústavy, ktoré nie je možné obnoviť. Na ich mieste vzniknú roztrúsené väzivové jazvy po hojení odumretých nervov, ktoré spôsobujú trvalé následky. Prvé príznaky roztrúsenej sklerózy sa môžu objaviť aj niekoľko rokov pred tým,  než sa diagnóza potvrdí. Medzi najčastejšie príznaky patrí celková únava počas celého dňa bez možného vysvetlenia, brnenie, ktoré je už príznakom začiatku procesu odumierania nervov, zášklby a kŕče spojené s bolesťami obmedzujúce pohyblivosť, necitlivosť, ako aj poruchy videnia so zhoršením zraku či s chvíľkovým rozmazaným videním. 

Roztrúsená skleróza priamo ovplyvňuje stav pohybového aparátu pacienta, čo spôsobuje zníženú pohyblivosť podľa štádia ochorenia. Dôležitým faktorom je aj liečba, hoci toto ochorenie nie je celkom vyliečiteľné. Podpornou a neoddeliteľnou súčasťou je liečebná rehabilitácia a fyzikálna liečba, kedy je pravidelným a odborne vedeným cvičením možné progresiu ochorenia stabilizovať, respektíve spomaliť a zlepšiť zdravotný stav pacienta. Intenzívnou liečebnou rehabilitáciou a fyzikálnou liečbou môžeme u pacienta zachovať aktivitu a mobilitu a predísť skracovaniu svalov a šliach. Dnes už neplatí tradované presvedčenie o potrebe oddychu a obmedzovaní pohybovej aktivity, práve naopak. Pohybová aktivita a cielené cvičenia pomáhajú zvládať únavu a prispievajú k dobrému psychickému stavu chorého. 

Liečebná rehabilitácia a fyzikálna liečba významne podporujú adaptačné zmeny v centrálnom nervovom systéme. Na začiatku ovplyvňujú obnovu hybnosti, citlivosti a rovnováhy, preto je potrebné začať s touto liečbou okamžite, keďže vývojom ochorenia sa postupne táto adaptačná schopnosť stráca. V HENDI CENTRE poskytujeme intenzívnu liečebnú rehabilitáciu prísne individuálne. Ak to stav dovoľuje, môžeme využiť aj hydrokinezioterapiu, vodoliečbu a plávanie, prípadne aj iné, náročnejšie pohybové aktivity a cvičenia. Využíva sa pritom celá dostupná paleta rehabilitačných techník, ktorá vždy závisí od aktuálneho zdravotného stavu pacienta. V HENDI CENTRE poskytujeme aj podpornú fyzikálnu liečbu, ktorá umocňuje výsledný efekt takejto intenzívnej rehabilitačnej liečby. Výhodou takejto liečby je  pravidelnosť, intenzita a komplexnosť v podmienkach špecializovaného pracoviska, ktoré je zamerané práve na liečbu takýchto a podobných chronických ochorení.

Ak máte záujem o viac informácii k programu MULTI, alebo o odbornú konzultáciu, vyplňte kontaktný formulár a naše oddelenie starostlivosti o klienta Vás bude obratom kontaktovať. Ďakujeme.

Share This