Fotogaléria

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitácie najmenších detí

Pri rehabilitácii najmenších detí používame kombináciu rôznych terapeutických prístupov a konceptov: postupy liečebnej telesnej výchovy, ktoré vychádzajú z vývojovej kineziológie a ontogenézy človeka, prvky facilitačnej metódy podľa Bobatha, Synergická reflexná terapia, liečebný prístup PANat, metóda p. Kiedroňovej, loptičková facilitácia, kineziotejping, muzikoterapia a mnohé iné. … fotogaléria

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitácie malých detí PLUS

Rehabilitačnú starostlivosť poskytujeme podľa individuálnych potrieb a zdravotného stavu klienta. Dbáme, aby terapie boli čo najefektívnejšie a s primeranou záťažou. Pri zostavovaní konceptu intenzívnych rehabilitačných pobytov sme mysleli aj na menšie deti, ktoré sú už pripravené na dlhšie trvajúcu fyzickú aktivitu. Pre tieto deti sme zostavili rehabilitačný program Malé deti PLUS… fotogaléria

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitácie starších detí a dospelých

V rehabilitačnom procese sa usilujeme o to, aby pacienti nadobudli alebo zdokonalili motorické schopnosti, stabilitu, rovnováhu a snažíme sa o nápravu patologických pohybových vzorcov. Základným predpokladom pre správne zvolenie terapeutického postupu, ktorý u pacienta využijeme, je dôkladné vyšetrenie … fotogaléria

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Rehabilitácia SMA pacientov

HENDI CENTRUM poskytuje od roku 2020 komplexnú rehabilitačnú starostlivosť detí s diagnózou spinálna muskulárna atrofia (SMA typ I.-IV.) z celého Slovenska a aj okolitých krajín. Okrem individuálnych rehabilitácií zabezpečuje erudovaný personál aj odborné poradenstvo z oblastí pohybovej aktivity, logopédie, dýchacích cvičení. Špičkové vybavenie, široká ponuka terapií a tím špecialistov s obrovským zápalom motivovať k výkonom robia z HENDI CENTRA miesto, kde sa SMA deti a ich rodičia veľmi radi vracajú.​… fotogaléria

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Logopedická starostlivosť

Cieľom logopedickej terapie je obnova alebo zlepšenie komunikačných schopností pacienta. Sprievodným javom u detí a dospelých s neurologickými poruchami pohybu, alebo závažnými traumatickými poraneniami mozgu môžu byť aj poruchy reči a hlasu. Tieto poruchy môžu mať silný vplyv na fyzickú, emocionálnu a sociálnu pohodu, a preto je nevyhnutné zahájiť logopedickú intervenciu … fotogaléria

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Hydroterapia

Voda je vynikajúcim doplnkom rehabilitačnej starostlivosti pri rozličných diagnózach pre deti aj dospelých.V závere roka 2021 sme otvorili moderné hydroterapeutické centrum s bazénom a piatimi hydromasážnymi vaňami s tryskami a podsvietením. Hydroterapie podstupujú deti a dospelí počas rehabilitačných pobytov, rovnako sú však dostupné aj ambulatnou formou. … fotogaléria

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

WATSU®

​Watsu® je jemná a oslobodzujúca forma telesnej terapie v príjemnom vodnom prostredí. Ukrýva v sebe kombináciu prvkov shiatsu, masáže, uvoľňovania kĺbov, naťahovania svalov a tanca. Čaro tejto terapie spočíva vo vzájomnom odovzdávaní energie medzi príjemcom (klientom) a terapeutom. Energizujúca spolupráca založená na vzájomnej dôvere, jemných a plynulých pohyboch má dlhodobo priaznivé účinky na telesnú ale aj psychickú pohodu človeka.​ … fotogaléria

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Ambulantné terapie

Pre dospelých i detských klientov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu absolvovať komplexný rehabilitačný pobyt, prinášame možnosť dochádzať na terapie ambulantne. Ambulantné terapie plánujeme individuálne pre každého klienta na základe objednávky a konzultácie u našich lekárov… fotogaléria

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Post “Home office” rehabilitácia

Rehabilitačný program, ktorým flexibilne reagujeme na dôsledky dlhotrvajúcej a intenzívnej práce z domu a jej dopadu na zdravotný stav zamestnancov. Post “Home office” rehabilitácia vznikla s jediným cieľom – odstrániť následky jednostrannej záťaže a nedostatku pohybu … fotogaléria

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Program MULTI

Vytvorený špeciálne pre osoby po cievnej mozgovej príhode alebo s diagnózou skleróza multiplex. Cievna mozgová príhoda (CMP) je jednou z najčastejších chorôb v internej a neurologickej oblasti. Čoraz častejšie sa vyskytuje u starších pacientov, môže sa však vyskytnúť aj pri mladších vekových kategóriach. Je druhou najčastejšou príčinou úmrtia alebo invalidizácie v civilizovaných krajinách. Komplexná rehabilitácia je nevyhnutnou súčasťou liečby CMP … fotogaléria

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Ubytovanie a stravovanie

Pre čo najväčšie pohodlie našich klientov zabezpečujeme od júna 2021 priamo v budove HENDI CENTRA ubytovanie a stravovanie. Ubytovacia časť pozostáva z 22 izieb rôznej veľkosti a vybavenia – od plne bezbariérových, cez menšie izby určené mamičkám s najmenšími deťmi až po rodinné izby. Izby sú vybavené rozličnými pomôckami pre lepší komfort hendikepovaných klientov. Na požiadanie hostí sme schopní zabezpečiť individuálne požiadavky … fotogaléria

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Priestory na prenájom

Budova Floreát Ideapark, v ktorej sídli HENDI CENTRUM, ponúka vo svojom vnútri moderné konferenčné priestory. Variabilné, bezbariérové, vzájomne prepojiteľné, štýlovo zariadené, vybavené digitálnou technikou a potrebným sociálnym zázemím … fotogaléria

Share This