Účasť na konferencii iCEE Patient Advocacy v Slovinsku

28 / sep / 2022

Komplexná rehabilitácia pre deti s diagnózou SMA v HENDI CENTRE inšpiráciou pre zahraničie.

„Chcú sa od nás učiť.“ 

S pozitívnymi ohlasmi sa stretli Bc. Soňa Krchnáková, hlavná fyzioterapeutka Oddelenia najmenších detí a MUDr. Marta Miklošková, konzultant HENDI CENTRA v Piešťanoch, na medzinárodnej konferencii iCEE Patient Advocacy v slovinskej metropole Ľubľana. Konferencia  organizovaná európskou asociáciou EAMDA (European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations) sa konala vo štvrtok 22.9.2022 a spojila zástupcov pacientských skupín z celého regiónu strednej a východnej Európy. Hlavným cieľom podujatia bolo podeliť sa o informácie a skúseností s diagnózou spinálna svalová atrofia (SMA). 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

A bolo sa o čo deliť. HENDI CENTRUM vytvorilo podmienky pre komplexnú a kvalifikovanú starostlivosť o deti s diagnózou SMA. Okrem individuálnych rehabilitácií poskytuje klientom odborné informácie z oblastí pohybovej aktivity, logopédie, vzdeláva rodičov a poskytuje inštruktáž na domácu starostlivosť o dieťa. Tento „full servis“ pod jednou strechou bol ústrednou témou slovenskej prednášky na medzinárodnom fóre.  „Predstavila som jednotlivé rehabilitačné metodiky, ktoré naši fyzioterapeuti pri liečbe SMA detí využívajú a priblížila doplnkové terapie v praxi. Zamerala som sa na používanie kompenzačných pomôcok, korzetov a ortéz, ktoré sú dôležité v protetickej starostlivosti u pacientov. Pochválili sme sa pokrokmi a úspechmi v rehabilitácii detí, ktoré nás navštevujú. V neposlednom rade som zdôraznila dôležitosť potrieb ako sociálna opora, dostatočná informovanosť, interdisciplinárny prístup viacerých vedných odborov a finančná pomoc. HENDI pokrýva aj ďalšie potreby rodín ako je poradenstvo o pomôckach a pomoc pri získaní finančných zdrojov na rehabilitáciu. Snahou je zabezpečiť zázemie pre tieto rodiny.“, priblížila po návrate zo Slovinska okruhy tém svojej prednášky Soňa Krchnáková. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

„Pre mňa ako klinika bola táto konferencia skôr niečím netradičným, väčšinou sa zúčastňujem na podujatiach, ktorých doménou sú najmä nové poznatky z oblasti medicíny, prípadne praktické skúsenosti iných kolegov, ktoré nám, lekárom z praxe, majú pomôcť v medicínskom menežovaní stavu pacienta. Na tomto podujatí som vnímala hlavnú problematiku skôr z pohľadu sprievodných vecí, teda najmä starostlivosti rodiny a rehabilitácie, či možností ovplyvnenia legislatívy, podpory spoločnosti  v prospech pacientov s SMA a pod.“ tlmočila svoje dojmy z iCEE konferencie MUDr. Marta Miklošková. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

V centre pozornosti financovanie rehabilitácií 

Súčasťou prezentácie boli aj výstupy z nedávno zorganizovaného „Super víkendu“ pre rodiny s deťmi s diagnózou SMA. Po prednáške bol 45-minútový priestor na diskusiu. Zástupkyne HENDI CENTRA odpovedali na takmer 20 zvedavých otázok z pléna. „Zúčastnených zaujímalo fungovanie centra z pohľadu financovania terapií pacientom. Boli otázky aj na jednotlivé doplnkové terapie, s ktorými sa niektorí ešte nestretli. V prvom rade nám veľmi ďakovali za úžasnú prácu. Boli prekvapení akú rôznorodosť terapií poskytujeme pod jednou strechou. Bolo to milé a atmosféra bola veľmi priateľská.“, vracia sa spätne k podujatiu Krchnáková. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Úspech HENDI delegácie na konferencii bol jednoznačný. Všetky propagačné materiály o centre, ktoré v miestnosti rozložili, sa údajne do minúty po prednáške rozchytali. „Určite má zmysel zúčastňovať sa na takýchto konferenciách už len pre spomínané možnosti získať nové poznatky a posunúť sa profesionálne ďalej. Ale práve na tomto podujatí som zažila veľmi príjemnú skúsenosť – v rámci zahraničných podujatí sme my z menších krajín skôr zvyknutí, že sa učíme niečo nové, mnohokrát skôr len z diaľky sledujeme, aké sú diagnostické i terapeutické možnosti v iných krajinách. Tentokrát bolo ale veľmi príjemné vidieť a zažiť, vďaka krásnej Soničkinej prezentácii, že práve my sme boli tí, od ktorých sa ostatní chceli a mohli niečo naučiť.“, uzavrela MUDr. Miklošková.

Konferencia iCEE Patient Advocacy splnila svoj účel a zástupcom HENDI CENTRA poskytla množstvo informácií ako vylepšiť prácu v našom rehabilitačnom zariadení. Spoločnosti Novartis srdečne ďakujeme za pozvanie.

Share This