Pracovná návšteva z organizácie ASSOCIATION OF DOCTORS OF THE CARPATHIAN REGION

28 / feb / 2023

V posledný februárový deň sme v HENDI CENTRE privítali členov organizácie ASSOCIATION OF DOCTORS OF THE CARPATHIAN REGION.

Pracovná návšteva takmer 30 lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov predovšetkým z oblasti rehabilitácie mala za cieľ robiť prvý krok k vzájomnému spoznaniu sa a otvoreniu spolupráce v ďalšom období. Pri prehliadke centra sa účastníci naozaj živo zaujímali o metodiky využívané v našom centre, o spôsob práce a ocenili aj kvalitné vybavenie terapeutických miestností a nášho hydrocentra.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Sme radi, že sme sa pred odbornou verejnosťou mohli pochváliť úspechmi, ktoré sme dosiahli za krátky čas existencie nášho centra. Na záver stretnutia bolo podpísané Memorandum o spolupráci a boli prediskutované možnosti budúcej spolupráce.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Oleksander Marusyn, Chairman of the Board ASSOCIATION OF DOCTORS OF THE CARPATHIAN REGION“: Sme radi, že sme mohli vidieť toto výnimočné rehabilitačné centrum a spoznať bližšie jeho prácu. Vidíme veľký potenciál vo vzájomnej spolupráci do budúcna. Ďakujeme Vám za Vaše prijatie a už teraz sa tešíme na spoločné projekty.“​

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Návšteva zástupcov Asociácie lekárov karpatského regiónu bola pokračovaním nadviazaných kontaktov z konca roku 2022. „Vtedy sme sa aktívne zúčastnili online konferencie Ukrajinskej akadémie vied a Asociácie lekárov karpatského regiónu venovanej práve liečebnej rehabilitácii. Náš príspevok zaujal účastníkov konferencie natoľko, že mnohí prejavili záujem navštíviť naše centrum a osobne sa oboznámiť s našou činnosťou, našimi výsledkami a vybavením nášho zariadenia,“ priblížil zárodok spolupráce MUDr. Marián Markech, medicínsky riaditeľ HENDI CENTRA, a pripravený program pre hostí zo zahraničia zhrnul slovami: „Návšteva v našom centre bola úspešná. Lekári vyslovili uznanie a vďaku za možnosť spoznať naše centrum. Vyvrcholením návštevy u nás bolo podpísanie memoranda o ďalšej spolupráci, ktorá je predzvesťou ďalšej úzkej spolupráce medzi HENDI CENTROM, Ukrajinskou akadémiou vied a Asociáciou lekárov karpatského regiónu v oblasti liečebnej rehabilitácie a fyzikálnej terapie.“

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Share This