Piešťany majú nový verejný defibrilátor, nájdete ho v HENDI CENTRE

24 / sep / 2021

Automatický externý defibrilátor – AED  tvorí neodmysliteľnú súčasť urgentnej medicíny a nechýba v žiadnej profesionálnej záchranárskej výbave. Zelené nálepky s nápisom AED a symbolom srdca s bleskom sa už niekoľko rokov vyskytujú aj v našom okolí. Nájdeme ich v nákupných centrách, športových areáloch, na železničných staniciach, letiskách, benzínových pumpách alebo v hoteloch. Prítomnosť takejto nálepky označuje miesto, v ktorom je automatický defibrilátor umiestnený. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Od pondelka 20. septembra 2021 nájdete nový prístroj na záchranu života aj v HENDI CENTRE v Piešťanoch. Rehabilitačné zariadenie ho získalo ako dar od poradenskej spoločnosti VGD. 

Chcela by som poďakovať spoločnosti VGD za mimoriadny dar. Je dôležitý nielen pre klientov HENDI CENTRA, ale bude k dispozícii pre všetkých nájomníkov budovy Floreát Ideapark“, povedala Jana Koyšová, generálna riaditeľka HENDI CENTRA pri oficiálnom preberaní z rúk zástupcu spoločnosti VGD Barta Waterloosa. „Som veľmi rád, že sme mohli touto cestou podporiť HENDI CENTRUM a zároveň dúfam, že situácií, kedy bude použitie prístroja nevyhnutné, bude čo najmenej,“ povedal pri tejto príležitosti Waterloos z vedenia spoločnosti VGD. Externého záchrancu životov uvítala aj MUDr. Oľga Boldišová, odborný garant a konzultant HENDI CENTRA, a v mene personálu vyjadrila veľkú vďaku.  Prístroj sa nachádza na stene na piatom poschodí pri vstupe do moderného centra, ktoré poskytuje cielené terapie pre najmenšie aj staršie deti, cez dospelých až po seniorov a široké spektrum ambulantných terapií. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Na manipuláciu s defibrilátorom budú zaškolení zástupcovia všetkých firiem v šesťposchodovej budove. AED v najbližších dňoch zaregistrujú na online mapku Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, ktorá je centrálnou databázou všetkých defibrilátorov na Slovensku. V Piešťanoch ide o desiate takéto verejne prístupné zariadenie. Prístroje sa nachádzajú napríklad v budove Sociálnej poisťovne, na letisku a v prípade potreby ním disponuje aj základná škola v obci Banka.

Share This