HENDI CENTRUM na 56. slovensko-českých dňoch detskej neurológie

25 / máj / 2023

Naše zariadenie sa stalo jedným z partnerov podujatia 56. slovensko-české dni detskej neurológie a XXXII. bratislavských postgraduálnych dní detskej neurológie, ktoré sa konali od 17. do 19. mája v Tatranskej Lomnici.

Odborný kongres v Grandhoteli Praha zorganizovala Neuropediatrická sekcia SNeS SLS a spoluorganizátormi boli Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH v Bratislave a Společnost dětské neurologie ČLS JEP. Odborný garantom podujatia bola MUDr. Miriam Kolníková, PhD. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Najprv sme v publiku pozorne počúvali, následne aktívne prezentovali

Od roku 2020 v HENDI CENTRE poskytujeme komplexnú rehabilitačnú starostlivosť detí s diagnózou spinálna svalová atrofia (SMA typ I.-IV.) z celého Slovenska a aj okolitých krajín. Pred odbornou verejnosťou sme mali príležitosť odprezentovať prácu a výsledky rehabilitácie s SMA pacientom prostredníctvom odborných prednášok MUDr. Oľgy Boldišovej, detskej neurologičky, odborníčky v oblasti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, odborného garanta HENDI CENTRA, ako aj našej hlavnej fyzioterapeutky Oddelenia najmenších detí Bc. Sone Krchnákovej.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

 „Témou mojej prednášky boli rehabilitačné metodiky HENDI CENTRA využívané u detí s diagnózou SMA. Prednostka Kliniky detskej neurológie LF UK a NÚDCH, pani docentka Kolníková nám poďakovala za prácu. Teší ma, že sa postupne zviditeľňujeme a odborná verejnosť nás postupne začína vnímať a rešpektovať, pričom nadväzujeme aj nové kontakty s odborníkmi. V SMA bloku bolo veľa zaujímavých prednášok, či už o liečbe, diagnostike alebo z oblasti ortopédie,“ zhrnula Soňa Krchnáková. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Nové poznatky aplikujeme v praxi 

„Multidisciplinárny prístup, vzdelávanie a možnosť rozširovať vedomosti v manažmente pacienta s nervovosvalovými ochoreniami, medzi ktoré patrí aj spinálna svalová atrofia SMA, je pre nás dôležité a je súčasťou vzdelávacieho procesu fyzioterapeutov. Výmena skúseností, inovatívne prístupy a príležitosť zapojiť sa aktívnou prednáškou skúsenej fyzioterapeutky nás zväzuje k neustálemu zlepšovanie kvality poskytovanej rehabilitačnej starostlivosti,“ povedala Jana Koyšová, generálna riaditeľka HENDI CENTRA.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Share This