Snoezelen – terapia, pri ktorej je všetko dovolené a má to zmysel

12 / aug / 2022

Čo je Snoezelen

Snoezelen (vyslovuje sa Snúzelen) je multisenzorické prostredie, druh terapie, kde sa v príjemnom relaxačnom prostredí vykonáva terapia prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby. Tieto prvky pôsobia na rôzne oblasti vnímania uvoľňujúco, ale aj stimulujúco. Na Slovensku, sa pomerne, mladá terapia dostáva do povedomia prostredníctvom špeciálnych základných škôl, domovov sociálnych služieb a v neposlednom rade aj rehabilitačných zariadení. Snoezelen sa uplatňuje v rôznych cieľových skupinách a u jednotlivcov s rôznymi znevýhodneniami. Ako terapia v multisenzorickom prostredí pomáha aj klientom HENDI CENTRA. Toto prostredie je tvorené rôznymi komponentami, ktoré stimulujú konkrétne zmysly.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Možnosti využitia metódy sú širšie

Snoezelen alebo multisenzorické prostredie slúži na relaxáciu a upokojenie, ale rovnako ponúka i príležitosť na stimuláciu, aktivizáciu a rozvoj zmyslov.

 • Snoezelen ako pedagogický prístup terapeuta
 • Snoezelen ako špeciálne upravený priestor
 • Snoezelen ako voľnočasová aktivita

V HENDI CENTRE slúži Snoezelen ako forma terapie alebo podporný pedagogický prístup. Veľmi pomáha ľuďom s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, deťom a dospelým so zmyslovým, telesným a mentálnym postihnutím. Osobám s autizmom pomáha široká škála stimulácie.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Filozofia Snoezelen: „Nič sa nemusí, všetko je dovolené“

Snoezelen rešpektuje spôsob, trvanie aj tempo, akým konkrétny jednotlivec prežíva stimuly v miestnosti. Má právo rozhodnúť sa pre stimuly, ktoré sú mu príjemné, a slobodne a spontánne spoznávať objekty v miestnosti. V úvode terapie si každý klient zvolí miesto a pomôcku, ktorá ho najviac zaujala. V Snoezelen stále platí pravidlo, že všetko je dovolené. Možnosť slobodného výberu vhodného komponentu vytvára bezpečné prostredie a prináša pozitívne zážitky. Následne, po adaptácii klienta v priestore, fyzioterapeut navádza na vopred pripravenú terapiu, na rozvoj určitého zmyslu. Fyzioterapeut slúži klientovi ako sprievodca, ktorý reguluje podnety v Snoezelen miestnosti a ich cieleným výberom klienta stimuluje, upokojuje a rozvíja. Pri metóde platí zásada menej je viac, fyzioterapeut, tak dohliada aj na optimálne množstvo podnetov, tak aby nedošlo k prestimulovaniu a následne k negatívnemu zážitku. V závere terapie dochádza k  relaxácii pacienta a postupnej adaptácii do bežného prostredia (zapnutie bežného svetla).

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Ciele terapie: 

 • uvoľnenie, relaxácia
 • zlepšenie samostatnosti
 • stimulácia zmyslového vnímania 
 • podpora rozvoja motoriky, komunikácie, pozornosti, emocionality
 • aktivácia a podpora učenia
 • eliminácia agresie alebo iného poruchového správania
 • zlepšenie vnímania rovnováhy
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Má to zmysel

Hudba tvorí, neoddeliteľnú súčasť Snoezelenu, farby ovplyvňujú  naše pocity a náladu, vôňa dotvára atmosféru v miestnosti a v mnohých smeroch ovplyvňuje človeka. Pôsobením rôznych pomôcok na všetky zmysly Snoezelen poskytuje priestor na relaxáciu a upokojenie v príjemnej atmosfére. Jednotlivci sa tak dokážu uvoľniť a relaxovať. V HENDI CENTRE sa praktizuje zraková, hmatová, sluchová, čuchová stimulácia a stimulácia vnímania zmeny polohy a pohybu častí tela v priestore.

Komponenty na stimuláciu:

 • Zraku – vodný  valec, optické vlákna, projektor s rotujúcimi kotúčmi (tematické kotúče, kotúče s tekutým farbami), zrkadlová guľa, bodový reflektor, hviezdne nebo
 • Sluchu – CD prehrávače s hudbou, hudobné nástroje
 • Čuchu – arómadifúzer, rôzne typy vôní  pôsobiace stimulujúco a upokojujúco
 • Hmatu – taktilný chodník, predmety s rôznym tvarom a štruktúrou
 • Rovnováha – vodná posteľ, guľôčkový bazén, záťažové  doplnky (záťažové hady)

Terapiu absolvujú klienti v rámci intenzívnych rehabilitačných pobytov, rovnako aj ako samostatnú terapiu, na ktorú sa môžu objednať záujemcovia ambulantne.

 • ​Náhla cievna mozgová príhoda
 • Detská mozgová obrna, vývojové poruchy detí
 • Úrazy mozgu a miechy
 • Neprogresívne neurologické poruchy a syndrómy
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Share This