Nasleduj ma!

23 / aug / 2023

Projekt finančnej podpory na rehabilitáciu pomocou virtuálnej reality!

Vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja a OZ Žijeme len raz umožníme rehabilitovať prostredníctvom modernej terapie –Virtuálna realita Nirvana – desiatim vybraným deťom a dospelým z Trnavského kraja.

Cvičenie prostredníctvom systému virtuálnej reality NIRVANA

sa koná v „zmyslovej miestnosti“, kde  je pacient stimulujúcim zážitkom zapojený v rôznych realistických situáciách do efektívneho rehabilitačného procesu. Cvičenia sú upravované v reálnom čase a prispôsobené schopnostiam konkrétneho pacienta. … viac o terapii

Postup pri predkladaní žiadostí a hodnotiace kritériá:

  1. Žiadosti sa predkladajú odoslaním vyplneného online formulára.
  2. Uzávierka projektu: 17.9.2023.
  3. Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov HENDI CENTRA a OZ Žijeme len raz. 
  4. O podpore budeme informovať priamo vybraných účastníkov alebo ich zástupcov, ktorí sa riadne prihlásili do projektu. 

Žiadosť o finančný príspevok na 6 terapií pomocou virtuálnej reality v HENDI CENTRE z projektu Nasleduj ma:

    Share This