Ako ďalej po NCMP – náhlej cievnej mozgovej príhode?

11 / máj / 2023

Náhle cievne mozgové príhody sa dnes týkajú približne dvoch ľudí z tisícky. Sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a invalidizácie v priemyselne vyspelých krajinách (po kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach).

Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) každý rok tragicky zasiahne do života viac ako 10-tisíc rodín. Prípadov neustále pribúda: v roku 2015 ich bolo 10 634, v roku 2019 už 12 702 ľudí. Riziko výrazne stúpa už od 45 rokov, až tri štvrtiny prípadov tvoria ľudia nad 65 rokov. O niečo viac sú ohrození muži (54 %).

Ochorenie zanecháva za sebou nezmazateľné stopy v podobe porúch pohybu, koordinácie, prehĺtania, výslovnosti, pamäte, neraz aj intelektu. Bez kvalitnej rehabilitácie pacientom zostávajú závažné trvalé následky a výrazne znižujú kvalitu ich života. Predísť stratám životných funkcií a znížiť výskyt vážnych trvalých následkov sa dá včasnou rehabilitáciou.

Ak vás alebo vášho blízkeho prekvapila náhla cievna mozgová príhoda, potom sa vám určite vynára mnoho otázok. Ako dlho je nutné ostať v nemocnici? Ako vyzerá následná rekonvalescencia a liečba? Poprípade aké zmeny v životnom štýle je potrebné uskutočniť? Oslovili sme medicínskeho riaditeľa HENDI CENTRA MUDr. Mariána Markecha, ktorý nám poskytol základné informácie o ochorení a prečo je dôležité nestrácať čas a ihneď začať s rehabilitáciou.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Aké sú prejavy a dôsledky náhlej cievnej mozgovej príhody?

Náhla cievna mozgová príhoda je ochorenie, kedy v dôsledku istých príčin dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva, či už krvácaním, embóliou alebo nedokrvením určitej časti mozgu. Dôsledkom tohto ochorenia je vážne postihnutie pohybového aparátu pacienta a postihnutie niektorých funkcií organizmu. Tieto dôsledky sú veľmi závažné a privádzajú pacientov k hospitalizácii.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Aká je situácia u pacienta po hospitalizácii a aké sú fázy jeho rehabilitácie?

Po zvládnutí akútneho štádia ochorenia, kedy ide viac-menej o zachovanie jeho životných funkcií, nasleduje okamžitá rehabilitácia pri lôžku pacienta v nemocnici. Po tejto krátkodobej rehabilitácii je potom následná fáza rehabilitácie, kedy musíme vrátiť pacienta do čo najnormálnejšieho života. Zväčša je pacient vkladaný do rúk neurológov a rehabilitačných lekárov, ktorí sa sústredia na jeho dlhodobú rehabilitačnú starostlivosť.  Rehabilitácia pacienta, ktorá nasleduje po hospitalizácii je mnohokrát limitovaná možnosťami rehabilitačných zariadení, či už v mieste bydliska, v nemocnici alebo v nejakých špeciálnych rehabilitačných centrách. V HENDI CENTRE sa snažíme poskytnúť pacientovi plnohodnotnú rehabilitáciu, akú si jeho zdravotný stav vyžaduje. Rehabilitácia u nás nie je limitovaná nejakým spôsobom, je teda poskytnutá v plnej miere podľa aktuálneho zdravotného stavu. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Z čoho pozostáva táto fáza rehabilitácie a aké sú jej ciele?

Ak pacient prichádza s ťažkým postihnutím, vieme mu poskytnúť túto rehabilitáciu v plnej miere. Vieme mu poskytnúť veľmi intenzívnu individuálnu rehabilitáciu na suchu aj vo vode. Vieme mu samozrejme poskytnúť aj množstvo pomôcok na zlepšenie zdravotného stavu počas rehabilitácie. Okrem klasickej rehabilitácie poskytujeme aj iné možnosti fyzikálnej liečby, ktoré sú moderné, sú v duchu najnovších poznatkov vedy a výskumu a liečby pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode. Cieľom takejto rehabilitácie je pacientovi poskytnúť čo najlepší život po takomto ochorení, aby sa vedel vrátiť či už do pracovného procesu, k rodine, aby bol plne sebaobslužný. Aby vedel využívať všetky tie funkcie, ktoré postihlo toto ochorenie, skrátka, aby sa vedel vrátiť späť do života. Nie vždy je to samozrejme možné. Našim cieľom je maximálna snaha vrátiť ho späť do života, alebo aspoň zlepšiť jeho zdravotný stav natoľko, aby mohol existovať v čo najlepšej forme pre svoj ďalší život. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Aké sú opatrenia pre pacienta pre jeho ďalší život?

Ak sa pacient vráti aj z takejto rehabilitácie od nás, jeho rehabilitácia prakticky nekončí. Pacient je dostatočne poučený, inštruovaný, informovaný o tom, ako má pokračovať jeho ďalší život, aby sa jeho stav zlepšoval, respektíve, aby nedošlo k nejakému zhoršeniu. Súčasťou inštruktáže pacienta podľa aktuálneho zdravotného stavu a podľa výsledku rehabilitačnej liečby v rehabilitačnom centre je súbor opatrení, ako sa má správať v domácom či pracovnom prostredí. To závisí ja od jeho schopnosti sebaobsluhy. Je to prísne individuálne, pacientovi poradíme akým spôsobom, s akými pomôckami, za akých okolností a s akými bezpečnostnými opatreniami môže fungovať naďalej aj doma.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Ktoré zdravotnícke pomôcky sú pre pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode potrebné?

Do súboru opatrení pre ďalší život pacienta patria aj zdravotné pomôcky, ktoré pacient používa v domácom prostredí, aby mohol čo najlepšie fungovať. V tých ťažších prípadoch to môže byť invalidný vozík alebo špeciálne lôžko, opatrenia do toalety, špeciálne kladky, sedadlá, napríklad do sprchy. Odporúčame bezbariérové vybavenie do bytov. Samozrejme sú to aj pomôcky drobnejšieho charakteru – napríklad paličky, barly, rôzne bandáže, ortézy, ktoré pacientovi pomáhajú v presune alebo pohyblivosti, či už v domácom prostredí, alebo vonku v exteriéri. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Prečítajte si o rehabilitačnom programe MULTI pre pacientov po prekonaní náhlej cievnej mozgovej príhody https://www.hendicentrum.com/program-multi/ 

Pozrite si krátke video o rehabilitácii po NCMP v HENDI CENTRE.

Share This