Rehabilitácia najmenších detí

Príchod dieťatka do rodiny je obvykle sprevádzaný radosťou. Ak však dieťatko vykazuje už v rannom veku odchýlku vo vývoji od svojich rovesníkov, nastupuje u rodičov znepokojenie a strach. Či už ide o následky predčasného pôrodu, problémov počas neho, či takých, ktoré nastali v dôsledku nesprávneho vnútromaternicového vývoja, alebo v dôsledku ochorenia po narodení, naši odborníci sú pripravení urobiť všetko pre včasné zachytenie problému a zvolenie čo najvhodnejšieho spôsobu rehabilitácie. Bezplatná konzultácia u našich odborníkov v rannom štádiu zistenia problému je predpokladom jeho skorého riešenia.

Počiatočnou kineziologickou analýzou aktuálneho stavu dieťaťa, stanovením dosiahnuteľného rehabilitačného cieľa a aktívnou spoluprácou rodičov sa snažíme docieliť rozvoj a zlepšenie pohybového a psychického vývoja dieťaťa a zlepšenie kvality života dieťaťa i celej rodiny. 

Pri rehabilitácii najmenších detí používame kombináciu rôznych terapeutických prístupov a konceptov: postupy liečebnej telesnej výchovy, ktoré vychádzajú z vývojovej kineziológie a ontogenézy človeka, prvky facilitačnej metódy podľa Bobatha, Synergická reflexná terapia, liečebný prístup PANat, metóda p. Kiedroňovej, loptičková facilitácia, kineziotejping, muzikoterapia a mnohé iné.

Predpokladom úspešného terapeutického výsledku je dostatočná edukácia rodičov, alebo iných rodinných príslušníkov a ich usmernenie počas následnej rehabilitácie v domácom prostredí.

Rehabilitáciu najmenších detí prispôsobujeme schopnostiam a stupňu vývoja dieťatka. Štandardom sú dvojtýždňové rehabilitačné kurzy, ale v prípade potreby sme schopní poskytnúť aj týždňové kurzy, alebo ambulantnú starostlivosť.

Ak máte záujem o rehabilitáciu, alebo bezplatnú konzultáciu, vyplňte nasledovný formulár a naše oddelenie starostlivosti o klienta Vás bude obratom kontaktovať.

Rehabilitácia starších detí a dospelých

V rehabilitačnom procese sa usilujeme o to, aby pacienti nadobudli alebo zdokonalili motorické schopnosti, stabilitu, rovnováhu a snažíme sa o nápravu patologických pohybových vzorcov.

Základným predpokladom pre správne zvolenie terapeutického postupu, ktorý u pacienta využijeme, je dôkladné vyšetrenie. Následne je možné vytvoriť individuálny rehabilitačný plán pacienta. Individuálne liečebné ciele pre pacientov stanovujú naši fyzioterapeuti v spolupráci s lekármi.

Pre dosiahnutie udržateľného liečebného úspechu používame prvky terapeutických prístupov a konceptov, ako napr. Bobath, Kabat, ergoterapia, cvičenie v terapeutických oblekoch TheraSuit®, Kalternbornova metodika a prvky z DNS metodiky.

Na úspech rehabilitačného procesu výrazne vplýva aj psychické nastavenie pacienta, jeho motivácia, chuť a snaha sa zlepšovať.  Preto je veľmi dôležitá aj správna komunikácia – so samotným pacientom, ale aj s jeho príbuznými. Nevyhnutnosťou je aj edukácia buď samotného pacienta, alebo príbuzných na rehabilitáciu v domácom prostredí.

Rehabilitáciu prispôsobujeme schopnostiam a aktuálnemu stavu klienta. Štandardom sú dvojtýždňové rehabilitačné kurzy, ale v prípade potreby sme schopní poskytnúť aj týždňové, alebo trojtýždňové kurzy, alebo ambulantnú starostlivosť.
Ak máte záujem o rehabilitáciu, alebo bezplatnú konzultáciu, vyplňte nasledovný formulár a naše oddelenie starostlivosti o klienta Vás bude obratom kontaktovať.

Logopedická starostlivosť

Sprievodným javom u detí a dospelých s neurologickými poruchami pohybu, alebo závažnými traumatickými poraneniami mozgu môžu byť aj poruchami reči a hlasu. Tieto poruchy môžu mať silný vplyv na fyzickú, emocionálnu a sociálnu pohodu, a preto je nevyhnutné zahájiť logopedickú intervenciu.

Cieľom logopedickej terapie je obnova alebo zlepšenie komunikačných schopností pacienta. Ak z rôznych dôvodov nie je možné obnoviť alebo dosiahnuť komunikáciu hovorenou rečou, hľadáme pre našich pacientov alternatívne neverbálne komunikačné kanály.

Logopedická terapia je zostavená podľa individuálnych možností a schopností konkrétneho pacienta. Poskytujeme starostlivosť v oblasti logopedickej diagnostiky, terapie a poradenstva všetkých druhov narušenej komunikačnej schopnosti bez vekového obmedzenia. Používame kombináciu rôznych metodík, postupov a prístupov.

Je pre nás obzvlášť dôležité, aby sme do procesu liečby zapojili aj príbuzných našich pacientov.

Ambulantné terapie

Pre dospelých i detských klientov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu absolvovať komplexný rehabilitačný pobyt, prinášame možnosť dochádzať na terapie ambulantne. Ambulantné terapie plánujeme individuálne pre každého klienta na základe objednávky a konzultácie u našich lekárov.

Okrem rehabilitačných procedúr môžete ambulantne absolvovať aj elektroterapiu, magnetoterapiu, ultrazvukovú terapiu, oxygenoterapiu, ošetrenie biolampou, inhalácie, termoterapiu, rôzne druhy masáží, logopedickú starostlivosť, psychologické poradenstvo.

Ak máte záujem o ambulantné terapie, vyplňte nasledovný formulár a naše oddelenie starostlivosti o klienta Vás bude obratom kontaktovať.

Hydroterapia

Voda je vynikajúcim doplnkom rehabilitačnej starostlivosti pri rozličných diagnózach pre deti aj dospelých. Preto pre našich klientov budujeme kvalitné hydroterapeutické centrum, dokončenie ktorého je naplánované na júl 2021.

Robotická rehabilitácia

Držať krok s najnovšími svetovými trendmi a poznatkami v rehabilitačnej starostlivosti je pre HENDI CENTRUM mimoriadne dôležité. Uvedomujeme si, že robotické prístroje nikdy nedokážu nahradiť človeka, ale môžu uľahčiť a zefektívniť rehabilitáciu pri mnohých diagnózach. Úplné dokončenie robotického centra je naplánované na júl 2021, ale už teraz v rehabilitačnej starostlivosti využívame mnoho prístrojov.

Psychologické poradenstvo

Telesné postihnutie dieťaťa alebo dospelého so sebou prináša mimoriadne náročnú situáciu, s ktorou sa musí vyrovnať celá rodina. Pretože to nie je jednoduché, rozhodli sme sa, že služby pre klientov v našom centre obohatíme aj o možnosť psychologického poradenstva. 

Skúsený psychológ pomôže zorientovať sa v duševných problémoch klienta, pri adaptácii rodiny na zmenené zdravotné podmienky, zvládanie emočnej záťaže, klienta a jeho rodinu podporí, vypočuje, a po dohode a konzultácii odporučí najvhodnejší spôsob riešenia.

Ak máte záujem o psychologické poradenstvo, vyplňte nasledovný formulár a naše oddelenie starostlivosti o klienta Vás bude obratom kontaktovať.

Ubytovanie a stravovanie

Pre čo najväčšie pohodlie našich klientov zabezpečujeme priamo v budove, v ktorej HENDI CENTRUM sídli aj ubytovanie a stravovanie.

Budujeme ubytovaciu časť, ktorá bude pozostávať z dvadsiatich izieb rôznej veľkosti a vybavenia – od plne bezbariérových, cez menšie izby určené mamičkám s najmenšími deťmi až po priestranné rodinné izby. Izby budú vybavené rozličnými pomôckami pre lepší komfort hendikepovaných klientov a na požiadanie sme schopní zabezpečiť aj individuálne požiadavky.

Stravovanie – raňajkové a obedové menu – ponúka reštaurácia Meet&Eat a po dokončení ubytovacej časti (otvorenie plánované od apríla 2021) bude možné celodenné stravovanie.

Viac o ponuke reštaurácie Meet&Eat

Kontakty pre záujemcov o rehabilitácie:
+421 905 807 525, +421 917 999 188 ​

Pin It on Pinterest

Share This