Pomoc ukrajinským rodinám v HENDI CENTRE.

12 / okt / 2022

Byť nápomocným pri poskytovaní akútnej pomoci odídencom z Ukrajiny s hendikepovaným členom v rodine sme ako rehabilitačné zariadenie pocítili už s príchodom prvých rodín na Slovensko v marci tohto roku.

Z dôvodu obrovského dopytu sme kapacitne a finančne nedokázali pomôcť všetkým žiadateľom o rehabilitačný pobyt. Rozhodli sme sa preto, ako rehabilitačné zariadenie, aktívne vyhľadávať možnosti prefinancovania nákladov spojených s poskytnutím rehabilitačnej starostlivosti a nutného ubytovania rodinám z Ukrajiny. Ich osud nám nebol lahostajný a chceli sme byť v každom ohľade pripravení pomôcť. Celkovo sa nám podarilo v priebehu roka 2022 zabezpečiť rehabilitačné pobyty pre 15 rodín, prevažne s hendikepovaným dieťaťom. 

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Vďaka nadobudnutým finančným prostriedkom z Trnavského samosprávneho kraja a ich  programu Pomáhame za zdravím v celkovej výške 10.000 EUR sme poskytli intenzívny rehabilitačný pobyt štyrom deťom a jednému dospelému mužovi – Bohdanke, Yan-Mehmedovi, Andrejovi, Elizabete a Veronike.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE
Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Detskí a dospelí klienti mali možnosť absolvovať intenzívny rehabilitačný pobyt v rozshau 5 až 10 dní, ktorý bol zložený z intenzívneho cvičenia s fyzioterapeutickou skupinou, masáži, individuálne zvolených doplnkových terapií na dennej báze a hydroterapie. Pravidelná rehabilitácia je základným prostriedkom pre kvalitný život v rámci telesného postihnutia každého jedinca. Sme nesmierne potešení, že všetci pacienti u nás dostali plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť, ktorá im je v tomto náročnom období v ich domovine odopretá. Rodiny počas pobytov v HENDI CENTRE nadviazali nové sociálne kontakty a bolo im vytvorené prostredie, v ktorom cítili veľmi príjemne.

V mene všetkých rodín sme vďační za grantový príspevok z Trnavského samosprávneho kraja. Využitím dostupných prostriedkov sme pozitívne podporili adaptačný proces mnohých ukrajinských rodín u nás na Slovensku.

Gloria počas rehabilitácie v HENDI CENTRE

Vyhodnotenie projektu – Pomáhame za zdravím 

  • Finančná podpora: 10.000,-€
  • Počet podporených žiadateľov: 5
  • Realizácia: oktober až december 2022
Share This