Naši partneri

Vďaka našim partnerom si počas pobytu či návštevy HENDI CENTRA môžu klienti prezrieť a vyskúšať mnoho užitočných pomôcok a produktov, ktoré im uľahčia a spríjemnia každodenný život. Môžu zistiť, či im konkrétna pomôcka alebo produkt vyhovuje, informovať sa o podrobnostiach, podmienkach kúpy či vypožičania.

Pri ich objavovaní sa naši klienti môžu dokonca zabaviť a zahrať si interaktívnu hru. Podrobné informácie dostanú od asistentiek pri nástupe na rehabilitáciu.

V HENDI CENTRE prezentujú pomôcky a produkty títo naši partneri:

Kontakty pre záujemcov o rehabilitácie: 0905 807 525, 907 359 301