Využite možnosť absolvovať rehabilitačný pobyt za uvádzacie ceny.

Rehabilitácie, vzdelávanie, poradenstvo

Tvoríme pre Vás nové, moderné rehabilitačné centrum s ubytovacími kapacitami, kvalitným vybavením a kvalifikovaným personálom.

Po úvodnom období, kedy HENDI CENTRUM sídlilo v dočasných priestoroch, v úvode roka 2021 otvárame kompletne vybavené rehabilitačné priestory pre poskytovanie terapií od najmenších detí cez dospelých až po seniorov a široké spektrum doplnkových terapií.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, s dôrazom na jeho životnú situáciu a potreby. Naši zamestnanci majú vynikajúce odborné kompetencie, absolvujú školenia a priebežne sa vzdelávajú. Inovatívne postupy, kvalitné vybavenie a vyškolený personál sú zárukou dosiahnutia lepšej kvality života každého z našich klientov.

Koncom prvého štvrťroka otvoríme ubytovaciu časť s dvadsiatimi izbami rôznej veľkosti a vybavenia – od plne bezbariérových cez špeciálne menšie izby pre mamičky s bábätkami až po priestranné rodinné izby.

Celú výstavbu HENDI CENTRA zavŕši koncom prvého polroka hydroterapeutické a robotické centrum, ktoré na Slovensko prinesie celkom nové možnosti rehabilitácie v súlade so svetovými trendmi v tomto obore.

“Po dlhoročnej praxi na viacerých pracoviskách považujem za najdôležitejšiu tímovú spoluprácu, dostatok času na pacienta a jeho príbuzných, vzájomnú dôveru medzi personálom a pacientom, neustále vzdelávanie sa odborného personálu a adekvátne materiálne vybavenie pracoviska. Všetko toto som našla v Hendi centre, ktoré má okrem materiálneho zabezpečenia aj vysoko erudovaný personál.”

MUDr. Oľga Boldišová, pediater, detský neurológ, špecialista pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu, odborný garant a konzultant HENDI CENTRA

“ V HENDI CENTRE som sa naučila, že funkčnosť zdravotníckej inštitúcie závisí nielen na čisto ekonomických faktoroch úspešnosti, ako sú produktivita, výkonnosť, rozsah ponuky, rýchlosť a množstvo výkonov, odborná povesť, ale do značnej miery súvisí s individuálnym prístupom k potrebám klienta, vzájomnou komunikáciou a ochotou sa rešpektovať a počúvať. Kvalifikovaný personál a technické možnosti vybavenia dávajú HENDI CENTRU vysokú mieru úspešnosti uplatniť sa nielen na slovenskom, ale aj na zahraničnom trhu a tak dať príležitosť a priblížiť telesne znevýhodnených k plnohodnotnému životu.“

Ing. Jana Koyšová, general manager HENDI CENTRA

Rehabilitácie najmenších detí

Pri rehabilitácii najmenších detí používame kombináciu rôznych terapeutických prístupov a konceptov: postupy liečebnej telesnej výchovy, ktoré vychádzajú z vývojovej kineziológie a ontogenézy človeka, prvky facilitačnej metódy podľa Bobatha, Synergická reflexná terapia, liečebný prístup PANat, metóda p. Kiedroňovej, loptičková facilitácia, kineziotejping, muzikoterapia a mnohé iné.

Rehabilitácie starších detí a dospelých

V rehabilitačnom procese sa usilujeme o to, aby pacienti nadobudli alebo zdokonalili motorické schopnosti, stabilitu, rovnováhu a snažíme sa o nápravu patologických pohybových vzorcov. Základným predpokladom pre správne zvolenie terapeutického postupu, ktorý u pacienta využijeme, je dôkladné vyšetrenie. Následne je možné vytvoriť individuálny rehabilitačný plán pacienta. Individuálne liečebné ciele pre pacientov stanovujú naši fyzioterapeuti v spolupráci s lekármi.

Ambulantné terapie

Pre dospelých i detských klientov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu absolvovať komplexný rehabilitačný pobyt, prinášame možnosť dochádzať na terapie ambulantne. Ambulantné terapie plánujeme individuálne pre každého klienta na základe objednávky a konzultácie u našich lekárov. Okrem rehabilitačných procedúr môžete ambulantne absolvovať aj elektroterapiu, magnetoterapiu, ultrazvukovú terapiu, oxygenoterapiu, ošetrenie biolampou, inhalácie, termoterapiu, rôzne druhy masáží, logopedickú starostlivosť, psychologické poradenstvo.

Ľudia z Hendicentra

U nás, v HENDI CENTRE veríme, že základom úspechu každého projektu sú ľudia, ktorí v ňom pracujú. Musia spĺňať nielen profesionálne kvality, ale disponovať aj mimoriadnymi ľudskými vlastnosťami, ktoré ich predurčujú na náročnú prácu. Zároveň nevyhnutným predpokladom vynikajúcej kvality liečby je aj vysoká úroveň spokojnosti zamestnancov.

Kontakty pre záujemcov o rehabilitácie: 0905 807 525, 907 359 301