Vyberte stranu

Webová stránka je v príprave

REHABILITÁCIE
VZDELÁVANIE
PORADENSTVO

Pracujeme s najmenšími deťmi až po seniorov. Ku každému pristupujeme individuálne, s dôrazom na jeho životnú situáciu a potreby. Naši zamestnanci majú vynikajúcu odbornú kvalifikáciu, absolvujú priebežné vzdelávanie a školenia. Inovatívne postupy, kvalitné vybavenie a vyškolený personál sú zárukou dosiahnutia lepšej kvality života každého klienta.

Kontakty pre záujemcov o rehabilitácie: 0905 807 525, 907 359 301