Webová stránka je v príprave

Vrátime Vás do života!

rehabilitácie . vzdelávanie . poradenstvo

Pracujeme s najmenšími deťmi až po seniorov. Ku každému pristupujeme individuálne, s dôrazom na jeho životnú situáciu a potreby. Naši zamestnanci majú vynikajúcu odbornú kvalifikáciu, absolvujú priebežné vzdelávanie a školenia. Inovatívne postupy, kvalitné vybavenie a vyškolený personál sú zárukou dosiahnutia lepšej kvality života každého klienta.

HENDI CENTRUM, Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany

Kontakty pre záujemcov o rehabilitácie:
0905 807 525, 907 359 301 

HENDICENTRUM